Franklinas D. Rooseveltas skaito D dienos maldą

Franklinas D. Rooseveltas skaito D dienos maldą


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

1944 m. Birželio 6 d. Nacionaliniame radijo eteryje, kai Normandijoje nusileidžia 160 000 sąjungininkų karių, bandydami išlaisvinti Prancūziją, prezidentas Franklinas D. Rooseveltas prašo Amerikos prisijungti prie jo maldoje.


Malda D dieną

Mano kolegos amerikiečiai: Praėjusią naktį, kai kalbėjau su jumis apie Romos žlugimą, tą akimirką žinojau, kad JAV ir mūsų sąjungininkų kariai kerta Lamanšo kanalą per kitą ir didesnę operaciją. Iki šiol tai pavyko sėkmingai.
Taigi šią skaudžią valandą prašau jūsų prisijungti prie manęs maldoje:

Visagalis Dievas: Mūsų sūnūs, mūsų tautos pasididžiavimas, šią dieną ėmėsi galingų pastangų, kovos, kad išsaugotume respubliką, religiją ir civilizaciją bei išlaisvintume kenčiančią žmoniją.

Vadovauk jiems tiesiai ir tikrai, suteik stiprybės jų rankoms, tvirtumo širdžiai, tvirtumo jų tikėjime.

Jiems reikės Tavo palaiminimų. Jų kelias bus ilgas ir sunkus. Nes priešas yra stiprus. Jis gali sugrąžinti mūsų pajėgas. Sėkmė gali ateiti ne skubu greičiu, bet mes vėl ir vėl sugrįšime ir žinome, kad tavo malonė ir mūsų reikalų teisumas triumfuos mūsų sūnums.

Jie bus skaudūs naktį ir dieną, be poilsio-kol bus iškovota pergalė. Tamsa bus nuodijama triukšmo ir liepsnos. Vyrų sielos bus sukrėstos karo žiaurumų.

Šiuos vyrus pastaruoju metu traukia taikos keliai. Jie kovoja ne už užkariavimo geismą. Jie kovoja, kad užbaigtų užkariavimą. Jie kovoja, kad išsivaduotų. Jie kovoja, kad teisingumas atsirastų, o tolerancija ir gera valia - tarp jūsų žmonių. Jie trokšta mūšio pabaigos, sugrįžimo į namų prieglobstį.

Kai kurie niekada negrįš. Apkabink juos, Tėve, ir priimk juos, didvyriški tarnai, į savo karalystę.

Ir mums namuose ir tėvams, motinoms, vaikams, žmonoms, seserims ir broliams, užjūrio narsiems vyrams, kurių mintys ir maldos visada yra su jais, ir padėk mums, Visagalis Dieve, atsinaujinti naujame tikėjime tavyje šią didžiulės aukos valandą.

Daugelis žmonių ragino šaukti Tautą į vieną ypatingos maldos dieną. Bet kadangi kelias ilgas ir noras didelis, prašau, kad mūsų žmonės atsiduotų tęstinei maldai. Kai keliamės į kiekvieną naują dieną ir vėl praleidžiame kiekvieną dieną, tegul maldos žodžiai skamba mūsų lūpose ir šaukiasi Tavo pagalbos mūsų pastangoms.

Suteikite mums jėgų ir jėgų atliekant kasdienes užduotis, kad padvigubintume savo indėlį į mūsų ginkluotųjų pajėgų fizinę ir materialinę paramą.

Ir tegul mūsų širdys būna tvirtos, laukti ilgo vargo, ištverti galimus liūdesius ir skleisti savo drąsą savo sūnums, kad ir kokie jie būtų.

Ir, Viešpatie, duok mums tikėjimą. Suteik mums tikėjimą Tavimi Tikėjimą savo sūnumis Tikėjimą vienas kitu Tikėjimą mūsų vieningu kryžiaus žygiu. Tegul mūsų dvasios nuoširdumas niekada nesumažėja. Tegul nelaikomi laikinų įvykių, laikinų įvykių, bet trumpalaikio momento padariniai mūsų atgrasymo nuo mūsų nenugalimo tikslo.

Jūsų palaiminimu mes nugalėsime prieš mūsų priešo nešventas jėgas. Padėk mums užkariauti godumo ir rasinės arogancijos apaštalus. Išvesk mus į savo šalies išgelbėjimą ir kartu su mūsų seserimis Tautomis į pasaulio vienybę, kuri užtikrins taikią taiką, nepažeistą nevertų žmonių sumanymų. Ir taika, kuri leis visiems žmonėms gyventi laisvėje, skiriant teisingą atlygį už sąžiningą darbą.


Prezidentas Franklinas D. Rooseveltas ir#8217-osios dienos malda ir#8211 1944 m. Birželio 6 d

75-osioms D-dienos invazijos metinėms, Didžiajam kryžiaus žygiui, siekiant išlaisvinti Europą nuo nacių priespaudos jungo, stabtelėkime ir apmąstykime šią maldą, kurią pasakė velionio prezidento Franklino Roosevelto invazijos pradžioje ir#8230

Mano kolegos amerikiečiai: Praėjusią naktį, kai kalbėjau su jumis apie Romos žlugimą, tą akimirką žinojau, kad JAV ir mūsų sąjungininkų kariai kerta Lamanšo kanalą per kitą ir didesnę operaciją. Iki šiol tai pavyko sėkmingai.

Taigi šią skaudžią valandą prašau jūsų prisijungti prie manęs maldoje:

Visagalis Dievas: Mūsų sūnūs, mūsų tautos pasididžiavimas, šią dieną ėmėsi galingų pastangų, kovos, kad išsaugotume respubliką, religiją ir civilizaciją bei išlaisvintume kenčiančią žmoniją.

Vadovauk jiems tiesiai ir tikrai, suteik stiprybės jų rankoms, tvirtumo širdžiai, tvirtumo jų tikėjime.

Jiems reikės Tavo palaiminimų. Jų kelias bus ilgas ir sunkus. Nes priešas yra stiprus. Jis gali sugrąžinti mūsų pajėgas. Sėkmė gali neateiti skubančiu greičiu, bet mes vėl ir vėl sugrįšime ir žinome, kad tavo malonė ir mūsų reikalų teisumas triumfuos mūsų sūnums.

Jie bus skaudūs naktį ir dieną, be poilsio-kol bus iškovota pergalė. Tamsa bus nuodijama triukšmo ir liepsnos. Vyrų sielos bus sukrėstos karo žiaurumų.

Šiuos vyrus pastaruoju metu traukia taikos keliai. Jie kovoja ne už užkariavimo geismą. Jie kovoja, kad užbaigtų užkariavimą. Jie kovoja, kad išsivaduotų. Jie kovoja, kad teisingumas atsirastų, o tolerancija ir gera valia - tarp jūsų žmonių. Jie trokšta mūšio pabaigos, sugrįžimo į namų prieglobstį.

Kai kurie niekada negrįš. Apkabink juos, Tėve, ir priimk juos, didvyriški tarnai, į savo karalystę.

Ir mums namie ir tėvams, motinoms, vaikams, žmonoms, seserims ir broliams užjūrio drąsių vyrų, kurių mintys ir maldos visada yra su jais, ir padėkite mums, Visagalis Dieve, atsinaujinti iš naujo tikėdami Tavimi šią didžiulės aukos valandą.

Daugelis žmonių ragino šaukti Tautą į vieną ypatingos maldos dieną. Bet kadangi kelias ilgas ir noras didelis, prašau, kad mūsų žmonės atsiduotų tęstinei maldai. Kai keliamės į kiekvieną naują dieną ir vėl praleidžiame kiekvieną dieną, tegul maldos žodžiai skamba mūsų lūpose ir šaukiasi Tavo pagalbos mūsų pastangoms.

Suteikite mums jėgų ir jėgų atliekant kasdienes užduotis, kad padvigubintume savo indėlį į mūsų ginkluotųjų pajėgų fizinę ir materialinę paramą.

Ir tegul mūsų širdys būna tvirtos, laukti ilgo vargo, ištverti galimus liūdesius ir skleisti savo drąsą savo sūnums, kad ir kokie jie būtų.

Ir, Viešpatie, duok mums tikėjimą. Suteik mums tikėjimą Tavimi Tikėjimą savo sūnumis Tikėjimą vienas kitu Tikėjimą mūsų vieningu kryžiaus žygiu. Tegul mūsų dvasios nuoširdumas niekada nesumažėja. Tegul laikini įvykiai, laikini dalykai, bet trumpalaikis momentas, neleidžia mums atgrasyti nuo mūsų nenugalimo tikslo.

Su tavo palaiminimu mes nugalėsime prieš mūsų priešo šventąsias jėgas. Padėk mums užkariauti godumo ir rasinės arogancijos apaštalus. Išvesk mus į savo šalies išgelbėjimą ir kartu su mūsų seserimis Tautomis į pasaulio vienybę, kuri užtikrins taikią taiką, nepažeistą nevertų žmonių sumanymų. Ir taika, kuri leis visiems žmonėms gyventi laisvėje, skiriant teisingą atlygį už sąžiningą darbą.


D dienos malda

1944 m. Prezidentas Franklinas D. Rooseveltas atspausdino savo garsiosios D dienos kalbos kopijas, kurias turėjo padovanoti. Žemiau yra tos 1944 m. Kalėdų dovanos paveikslėlis ir maldos, kurią Rooseveltas meldėsi D dieną (1944 m. Birželio 6 d.), Transkripcija.

Prezidentas Franklinas D. Rooseveltas iš Baltųjų rūmų ir#8211 1944 m. birželio 6 d

Praėjusią naktį, kai kalbėjau su jumis apie Romos žlugimą, tą akimirką žinojau, kad JAV ir mūsų sąjungininkų kariuomenė kerta Lamanšo kanalą per kitą ir didesnę operaciją. Iki šiol tai pavyko sėkmingai.

Taigi šią skaudžią valandą prašau jūsų prisijungti prie manęs maldoje:

Visagalis Dievas: mūsų sūnūs, mūsų tautos pasididžiavimas, šią dieną ėmėsi galingų pastangų, kovos, kad išsaugotume respubliką, religiją ir civilizaciją bei išlaisvintume kenčiančią žmoniją.

Vadovauk jiems tiesiai ir tikrai, suteik stiprybės jų rankoms, tvirtumo širdžiai, tvirtumo jų tikėjime.

Jiems reikės Tavo palaiminimų. Jų kelias bus ilgas ir sunkus. Nes priešas yra stiprus. Jis gali sugrąžinti mūsų pajėgas. Sėkmė gali ateiti ne skubu greičiu, bet mes vėl ir vėl sugrįšime ir žinome, kad tavo malonė ir mūsų reikalų teisumas triumfuos mūsų sūnums.

Jie bus labai pavargę, bet naktį ir dieną, be poilsio ir#8211, kol bus iškovota pergalė. Tamsa bus nuodijama triukšmo ir liepsnos. Vyrų sielos bus sukrėstos karo žiaurumų.

Šiuos vyrus pastaruoju metu traukia taikos keliai. Jie kovoja ne už užkariavimo geismą. Jie kovoja, kad užbaigtų užkariavimą. Jie kovoja, kad išsivaduotų. Jie kovoja, kad teisingumas atsirastų, o tolerancija ir gera valia - tarp jūsų žmonių. Jie trokšta mūšio pabaigos, sugrįžimo į namų prieglobstį.

Kai kurie niekada negrįš. Apkabink juos, Tėve, ir priimk juos, didvyriškas tarnas į savo karalystę.

Ir mums namuose ir tėvams, motinoms, vaikams, žmonoms, seserims ir broliams užjūrio drąsių vyrų ir#8211 kurių mintys ir maldos visada yra su jais ir padėkite mums, Visagalis Dieve, atsinaujinti iš naujo tikint Tau šią didžiulę aukos valandą.

Daugelis žmonių ragino šaukti Tautą į vieną ypatingos maldos dieną. Bet kadangi kelias ilgas ir noras didelis, prašau, kad mūsų žmonės atsiduotų maldai. Kai keliamės į kiekvieną naują dieną ir vėl praleidžiame kiekvieną dieną, tegul maldos žodžiai skamba mūsų lūpose ir šaukiasi Tavo pagalbos mūsų pastangoms.

Suteikite mums jėgų ir jėgų atliekant kasdienes užduotis, kad padvigubintume savo indėlį, padedant fizinei ir materialinei ginkluotųjų pajėgų paramai.

Ir tegul mūsų širdys būna tvirtos, laukti ilgo vargo, ištverti galimus liūdesius ir skleisti savo drąsą savo sūnums, kad ir kokie jie būtų.

Ir, Viešpatie, duok mums tikėjimą. Suteik mums tikėjimą Tavimi tikėjimą savo sūnumis, tikėjimą vienas kitu tikėjimu mūsų vieningu kryžiaus žygiu. Tegul mūsų dvasios nuoširdumas niekada nesumažėja. Neleisk, kad laikinų įvykių, laikinų dalykų, bet trumpalaikio momento, padariniai neatbaidytų mūsų nuo nenugalimo tikslo.

Su jūsų palaiminimais mes nugalėsime prieš mūsų priešo šventąsias jėgas. Padėk mums užkariauti godumo ir rasinės arogancijos apaštalus. Išvesk mus į savo šalies išgelbėjimą ir kartu su mūsų seserimis tautomis į pasaulio vienybę, kuri užtikrins tikrąją taiką ir#8211 taiką, nepažeidžiamą nevertų žmonių. Ir taika, kuri leis visiems žmonėms gyventi laisvėje, skiriant teisingą atlygį už sąžiningą darbą. Teesie tavo valia, visagalis Dieve. Amen.


FDR D dienos malda

1944 m. Birželio 6 d. Per tiesioginį radiją prezidentas Franklinas Delano Rooseveltas paprašė savo piliečių prisijungti prie jo maldai, kai Amerikos kariai nusileido Normandijoje, pradėdami vieną pavojingiausių ir sudėtingiausių Antrojo pasaulinio karo mūšių. Žinodamas baisias tikimybes, su kuriomis susidūrė mūsų kariai, perplaukę ketvirtį mylių atviro paplūdimio, esant stipriai nacių ugniai, prezidentas Rooseveltas maldavo Dievą sunerimusios tautos vardu vienoje didžiausių masinių maldų istorijoje:

„Visagalis Dievas: mūsų sūnūs, mūsų tautos pasididžiavimas, šią dieną ėmėsi galingų pastangų, kovos, kad išsaugotume respubliką, religiją ir civilizaciją bei išlaisvintume kenčiančią žmoniją. Kai kurie niekada negrįš. Apkabink juos, Tėve, ir priimk juos, didvyriški tarnai, į savo karalystę “.

Draugų valdybos narys ir Niujorko laikas bestselerių autorius Alexas Kershaw sako apie FDR ir#8217s D-Day Prayer:

“Manau, kad iš visų FDR radijo laidų buvo galingiausia ir ji suvienijo kiekvieną amerikietį, norėdama laimėti, paremti karo pastangas ir aukotis. Tai gražiai apėmė sąjungininkų ir JAV misiją Antrojo pasaulinio karo metais ir kovoja ne dėl užkariavimo geismo, ir kovoja, kad išlaisvintų, ir#8230 ’ išlaisvino, ir tie berniukai, ištraukti iš taikos ir#8217 būdų. ir „demokratija“. Tada JAV atstatė Europą ir saugo ją iki šiol. 1944 m. Birželio mėn. Mano galva buvo geriausia#valanda Amerikoje, jos moralinio autoriteto viršūnė, o FDR malda buvo labiausiai vienijanti ir jaudinanti artikuliacija. viso to, kuo pasaulis žavėjosi ir gerbė JAV ir#8217 misiją. Tai primena vienybės dvasią, kuri apibrėžė JAV Antrojo pasaulinio karo metais ir kurią mums labai reikia atgaivinti. „The Washington Post“)

Tačiau prezidento Roosevelto D dienos malda nebuvo įtraukta į Antrojo pasaulinio karo memorialą Vašingtone, kai ji buvo baigta ir skirta 2004 m. 2014 m. Prezidentas Barackas Obama pasirašė Antrojo pasaulinio karo memorialinio maldos įstatymą (Viešoji teisė 113) -123) nurodant, kad malda būtų pridėta prie Antrojo pasaulinio karo memorialo. Teisės aktai nustatė, kad šiai direktyvai įgyvendinti negali būti naudojamos jokios federalinės lėšos. Todėl draugai prisiėmė atsakomybę už projekto rengimą ir finansavimą.

2 milijonų dolerių dotacija, kurią suteikė „Lilly Endowment Inc.“, leis draugams užbaigti šias 2015 m. Pradėtas pastangas ir pridėti Antrojo pasaulinio karo memorialą prezidento Franklino Delano Roosevelto D dienos maldą, atkurti „Atminimo ratą“-vietovę, kurioje bus meldžiamasi ir kuriamas aiškinamasis programavimas. Šiomis pastangomis bus užbaigtas Antrojo pasaulinio karo memorialas, o papildomas programavimas ir#8211 tiek vietoje, tiek internete - apžvelgs kasdienių vyrų, ypač moterų, įvairaus išsilavinimo istorijas, kurios tarnavo ir be kurių pergalės nebūtų buvo įmanoma.

Tai bus svarbus ir prasmingas memorialo papildymas, kurį kasmet aplanko daugiau nei 5 milijonai žmonių, suteikdamas kontempliatyvią erdvę apmąstyti ir prisiminti daugiau nei 400 000 Amerikos sielų, prarastų per Antrąjį pasaulinį karą.

D dienos malda bus laisvai stovintis elementas atkurtame atminimo rate, o bronzinė plokštelė, laikoma granito atramų, suteiks materialinį tęstinumą ir lengvesnį jausmą.

Draugai tikisi 2022 m. Birželio 6 d. Skirti FDR D dienos maldos lentos papildymą.


Klausimai

1. Ar nustebote perskaitęs, kad prezidentas Rooseveltas maldoje kreipėsi į tautą? Paaiškinkite savo atsakymą.

2. Redakcijos/komentaro tikslas yra paaiškinti, įtikinti, įspėti, kritikuoti, linksminti, pagirti ar atsakyti. Kaip manote, koks yra Warreno Kozako ir#8217 redakcijos tikslas? Paaiškinkite savo atsakymą.

3. Ar J. Kozakas privertė jus kitaip galvoti apie Amerikos prezidentą, vedantį mūsų tautą maldoje? Paaiškinkite savo atsakymą.

[Pastaba: prezidento malda buvo mūsų Amerikos istorijos dalis. Prezidentas Abraomas Linkolnas citavo Bibliją, Psalmyno 33:12, „Palaiminta tauta, kurios Dievas yra Viešpats“ savo prezidento pareiškime pilietinio karo metu, ragindamas „nacionalinio pažeminimo, pasninko ir maldos dieną“. Ar gerai, kad Amerikos prezidentai nebesikviečia Visagalio Dievo stiprybės, palaiminimo ir gailestingumo?]


Specialiųjų operacijų perspektyva 2019 metų skaitmeninis leidimas jau čia!

Parapijietis melsdamasis klūpo per vidurdienio mišias Šv. Vincento de Polo mieste, Niujorke, NY, 1944 m. Birželio 6 d. Kongreso bibliotekos nuotr.

1944 m. Birželio 6 d. Rytą, kai sąjungininkų pajėgos išplaukė į krantą Jutos, Omahos, Kardo, Aukso ir Junono invazijos paplūdimiuose, prezidentas Franklinas D. Rooseveltas paskelbė maldą, norėdamas nuraminti Amerikos žmones. Popietiniuose laikraščiuose visoje JAV paskelbta maldą tą vakarą per radiją pasakė Ruzveltas. Šiandien į galimą „D-Day“ sėkmę lengva žiūrėti kaip į iš anksto padarytą išvadą, tačiau tuo metu to nebuvo. Ta proga Rooseveltas nesikreipė į vieną iš savo esminių ir#8220 prieškambario pokalbių ir paprašė amerikiečių prisijungti prie jo maldoje.

Jiems reikės Tavo palaiminimų. Jų kelias bus ilgas ir sunkus. Nes priešas yra stiprus. Jis gali sugrąžinti mūsų pajėgas. Sėkmė gali neateiti skubančiu greičiu, bet mes vėl ir vėl sugrįšime ir žinome, kad tavo malonė ir mūsų reikalų teisumas triumfuos mūsų sūnums.

Visas Roosevelto maldos tekstas pateikiamas žemiau. Garso įrašas apie Roosevelto#8217 maldą yra pasiekiamas „YouTube“: https://www.youtube.com/watch?v=8-weBUzQleo.

Nešiodami visą įrangą, JAV kariuomenės kareiviai 1944 m. Birželio 6 d. Išplaukia į krantą Jutos paplūdimyje. Dėl invazijos sėkmės labai abejojama, prezidentas Franklinas D. Rooseveltas paprašė amerikiečių prisijungti prie jo maldoje. JAV armijos nuotrauka

Mano kolegos amerikiečiai: Praėjusią naktį, kai kalbėjau su jumis apie Romos žlugimą, tą akimirką žinojau, kad JAV ir mūsų sąjungininkų kariai kerta Lamanšo kanalą per kitą ir didesnę operaciją. Iki šiol tai pavyko sėkmingai.

Taigi šią skaudžią valandą prašau jūsų prisijungti prie manęs maldoje:

Visagalis Dievas: Mūsų sūnūs, mūsų tautos pasididžiavimas, šią dieną ėmėsi galingų pastangų - kovos, kad išsaugotume respubliką, religiją ir civilizaciją bei išlaisvintume kenčiančią žmoniją.

Vadovauk jiems tiesiai ir tikrai, suteik stiprybės jų rankoms, tvirtumo širdžiai, tvirtumo jų tikėjime.

Jiems reikės Tavo palaiminimų. Jų kelias bus ilgas ir sunkus, nes priešas yra stiprus. Jis gali sugrąžinti mūsų pajėgas. Sėkmė gali neateiti skubančiu greičiu, bet mes vėl ir vėl sugrįšime ir žinome, kad tavo malonė ir mūsų reikalų teisumas triumfuos mūsų sūnums.

Jie bus skaudūs naktį ir dieną, be poilsio - kol bus iškovota pergalė. Tamsa bus nuodijama triukšmo ir liepsnos. Vyrų sielos bus sukrėstos karo smurto.

Šiuos vyrus pastaruoju metu traukia taikos keliai. Jie kovoja ne už užkariavimo geismą. Jie kovoja, kad užbaigtų užkariavimą. Jie kovoja, kad išsivaduotų. Jie kovoja, kad teisingumas atsirastų, o tolerancija ir gera valia - tarp jūsų žmonių. Jie trokšta mūšio pabaigos, sugrįžimo į namų prieglobstį.

Kai kurie niekada negrįš. Apkabink juos, Tėve, ir priimk juos, didvyriški tarnai, į savo karalystę.

Ir mums namuose - tėvams, motinoms, vaikams, žmonoms, seserims ir broliams užjūrio drąsių vyrų, kurių mintys ir maldos visada yra su jais - padėk mums, Visagalis Dieve, iš naujo pašvęsti tikėjimą Tavimi šią valandą didelė auka.

Daugelis žmonių ragino mane pakviesti tautą į vieną ypatingos maldos dieną. Bet kadangi kelias ilgas ir noras didelis, prašau, kad mūsų žmonės atsiduotų tęstinei maldai. Kai keliamės į kiekvieną naują dieną ir vėl praleidžiame kiekvieną dieną, tegul maldos žodžiai skamba mūsų lūpose ir šaukiasi Tavo pagalbos mūsų pastangoms.

Suteikite mums ir jėgų - jėgų atliekant kasdienes užduotis, padvigubinti savo indėlį į mūsų fizinę ir materialinę ginkluotųjų pajėgų paramą.

Ir tegul mūsų širdys būna tvirtos, laukti ilgo vargo, ištverti galimus liūdesius ir skleisti savo drąsą savo sūnums, kad ir kokie jie būtų.

Ir, Viešpatie, duok mums tikėjimą. Suteik mums tikėjimą Tavimi tikėjimą savo sūnumis tikėjimą vieni kitais tikėjimą mūsų vieningu kryžiaus žygiu. Tegul mūsų dvasios nuoširdumas niekada nesumažėja. Tegul ne laikinų įvykių, laikinų įvykių poveikis, bet trumpalaikis momentas, tegul tai neatbaido mūsų nuo nenugalimo tikslo.

Su tavo palaiminimu mes nugalėsime prieš mūsų priešo šventąsias jėgas. Padėk mums užkariauti godumo ir rasinės arogancijos apaštalus. Išvesk mus į savo šalies išgelbėjimą ir kartu su mūsų seserimis tautomis į pasaulio vienybę, kuri užtikrins tikrąją taiką - taiką, nepažeidžiamą nevertų žmonių. Ir taika, kuri leis visiems žmonėms gyventi laisvėje, skiriant teisingą atlygį už sąžiningą darbą.


Franklinas D. Rooseveltas taria D dienos maldą - ISTORIJA

Šį sekmadienį kiekviena radijo stotis turėtų groti prezidento Franklino D Roosevelto nacionalinę maldą, transliuojamą vakare, kai Amerikos ir sąjungininkų kariai sėkmingai nusileido Prancūzijoje. D diena buvo didžiausias pavienis Antrojo pasaulinio karo įvykis.

Išgirsti Amerikos prezidentą (ir garsiausią liberalų demokratą istorijoje) paprašyti Amerikos žmonių prisijungti prie maldos, o tada atvirai melstis Dievui yra emocinė patirtis. Amerikai būtų gerai, jei kasmet prisimintume D dieną su prezidento Roosevelto malda.

Niutas Gingrichas

FDR kreipėsi į tautą ir paklausė, ar jie melsis su juo. Žinoma, daugelis šių klipų nėra iš Normandijos, tačiau pagrindinė tema yra „Amphibious Assaults“ ir „Aerial Combat“.

Muzika: Drąsos širdis dviem žingsniais nuo pragaro.

Klipai: plona raudona linija
Perl Harboras
raudonos uodegos
Brolių grupė
Ramusis vandenynas
Gelbėjant eilinį Rajaną
Windtalkers
Iwo Jima laiškai
Mūsų tėvų vėliavos


Obamos gėdingas FDR D dienos maldos atmetimas

Prezidentas Barackas Obama praeitą savaitę JAV rūmų komitetui pateikė biurokratą Robertą Abbey, kuris pridėjo Franklino Roosevelto D dienos maldą prie tautos Antrojo pasaulinio karo memorialo, ir tai pakenks memorialo elegancijai ir trukdys lankytojams judėti, mokytis ir įkvėpti. prie memorialo, taip praneša „Fox News“.

Pabrėžkime, kad Abbey tai pasakė apie FDR D dienos maldą, kuri buvo pasakyta prasidėjus invazijai į Europą. D-diena buvo pagrindinis įvykis Europos teatre Antrojo pasaulinio karo metais. Invazija buvo kupina siaubingo netikrumo. Tarp šalies lyderių Ruzveltas ir Eizenhaueris baiminosi dėl siaubingo amerikiečių ir sąjungininkų gyvybių skaičiaus, kurį gali sukelti invazija.

Abbey, dirbantis Žemės valdymo biuro direktoriumi, savo pastabas pateikė reaguodamas į kongresmeno Billo Johnsono (R-OH) remiamą priemonę, pagal kurią FDR D dienos malda būtų įtraukta į Antrojo pasaulinio karo memorialą. Abbey ieškojo prieglobsčio pagal Atminimo darbų įstatymą, kurį Abbey tvirtina draudžianti keisti.

D dienos invazija suteikė daug vilčių, nes jei tai pavyks - ir niekas tada nebuvo tikras - tai bus Europos karo pabaigos pradžia. Amerikiečiai, išgirdę naujienas apie invaziją, žinojo, kad už amerikiečių ir jų sąjungininkų gyvenimus bus sumokėta baisi kaina. FDR meldėsi ne suburti tautą - tauta buvo suburta, bet padėti paraginti Apvaizdos palaiminimus.

Roosevelto malda nebuvo „namby-pamby“: „palaimink visus, net ir tuos vargšus, klaidingus, žydus žudančius, pragarą prarandančius nacius“. Ne, Rooseveltas pasakė:

Jiems [Amerikos ir sąjungininkų kariams] reikės Tavo palaiminimų. Jų kelias bus ilgas ir sunkus. Nes priešas yra stiprus. Jis gali sugrąžinti mūsų pajėgas. Sėkmė gali ateiti ne skubotai, bet mes vėl ir vėl sugrįšime, ir mes žinome, kad tavo malonė ir mūsų reikalų teisumas padės mūsų sūnums triumfas. [Pabrėžta]

Jokio moralinio reliatyvizmo Antrajame pasauliniame kare. Jokių kvailų prašymų ašiai ir sąjungininkams - tiesiog, suraskite būdą, kaip atskirti skirtumus ir susitaikyti. Roosevelto malda buvo malda už ryžtingą ryžtą, malda už neginčijamą sąjungininkų pergalę.

Sekuliarus kairysis, kuriam priklauso B. Obama, bet kokią maldą laiko bauginančia, tačiau Roosevelto D dienos malda turi būti ypač varginanti. Tautos vyriausiojo vadovo vieša malda, kuri taip aiškiai reikalauja a karinė pergalė per an priešas. tai tiesiog neatitinka kairiųjų indoktrinacijos šiandieniniams amerikiečiams, kuriems reikia atmesti primityvų tikėjimą. Ir dangus žino - op! - niekas blogų vaikinų negali pavadinti priešu (pažvelkite į iškraipymus, kuriuos patiria B. Obama ir kairieji, kad nebūtų vadinami džihadistai tautos priešais). Kodėl, tai tik teigiamai politiškai neteisinga.

FDR D dienos maldą galite perskaityti čia. Geriau, čia galima išgirsti FDR skaitant maldą tautai.

Koks liūdnas metas tautos istorijoje. Kaip gėda, kai Ruzvelto maldai Dievui už gėrio triumfą prieš blogį turėtų paprieštarauti biurokratas, atstovaujantis Ruzvelto įpėdiniui Barackui Obamai.

Roosevelto malda turėtų būti pridėta prie memorialo, o kitas prezidentas - respublikonas, tikėkimės - turėtų paminėti šį įvykį.

Prezidentas Barackas Obama praeitą savaitę JAV rūmų komitetui pateikė biurokratą Robertą Abbey, kuris pridėjo Franklino Roosevelto D dienos maldą prie šalies Antrojo pasaulinio karo memorialo ir taip sugadins memorialo eleganciją bei trukdys lankytojams judėti, mokytis ir įkvėpti. prie memorialo, taip praneša „Fox News“.

Pabrėžkime, kad Abbey tai pasakė apie FDR D dienos maldą, kuri buvo pasakyta prasidėjus invazijai į Europą. D-diena buvo pagrindinis įvykis Europos teatre Antrojo pasaulinio karo metais. Invazija buvo kupina siaubingo netikrumo. Tarp šalies lyderių Ruzveltas ir Eizenhaueris baiminosi dėl siaubingo amerikiečių ir sąjungininkų gyvybių skaičiaus, kurį gali sukelti invazija.

Abbey, dirbantis Žemės tvarkymo biuro direktoriumi, savo pastabas pateikė reaguodamas į kongresmeno Billo Johnsono (R-OH) remiamą priemonę, pagal kurią FDR D dienos malda būtų įtraukta į Antrojo pasaulinio karo memorialą. Abbey ieškojo prieglobsčio pagal Atminimo darbų įstatymą, kurį Abbey tvirtina draudžianti keisti.

D dienos invazija suteikė daug vilčių, nes jei tai pavyks - ir niekas tada nebuvo tikras - tai bus Europos karo pabaigos pradžia. Amerikiečiai, išgirdę naujienas apie invaziją, žinojo, kad už amerikiečių ir jų sąjungininkų gyvenimus bus sumokėta baisi kaina. FDR meldėsi ne suburti tautą - tauta buvo suburta, bet padėti paraginti Apvaizdos palaiminimus.

Roosevelto malda nebuvo „namby-pamby“: „palaimink visus, net ir tuos vargšus, klaidingus, žydus žudančius, pragarą prarandančius nacius“. Ne, Rooseveltas pasakė:

Jiems [Amerikos ir sąjungininkų kariams] reikės Tavo palaiminimų. Jų kelias bus ilgas ir sunkus. Nes priešas yra stiprus. Jis gali sugrąžinti mūsų pajėgas. Sėkmė gali ateiti ne skubotai, bet mes vėl ir vėl sugrįšime, ir mes žinome, kad tavo malonė ir mūsų reikalų teisumas padės mūsų sūnums triumfas. [Pabrėžta]

Jokio moralinio reliatyvizmo Antrajame pasauliniame kare. Jokių kvailų prašymų ašiai ir sąjungininkams - tiesiog, suraskite būdą, kaip atskirti skirtumus ir susitaikyti. Roosevelto malda buvo malda už ryžtingą ryžtą, malda už neginčijamą sąjungininkų pergalę.

Sekuliarus kairysis, kuriam priklauso B. Obama, bet kokią maldą laiko bauginančia, tačiau Roosevelto D dienos malda turi būti ypač varginanti. Tautos vyriausiojo vadovo vieša malda, kuri taip aiškiai reikalauja a karinė pergalė per an priešas. tai tiesiog neatitinka kairiųjų indoktrinacijos šiandieniniams amerikiečiams, kuriems reikia atmesti primityvų tikėjimą. Ir dangus žino - op! - niekas blogų vaikinų negali pavadinti priešu (pažvelkite į iškraipymus, kuriuos patiria B. Obama ir kairieji, kad džihadistai nebūtų vadinami tautos priešais). Kodėl, tai tik teigiamai politiškai neteisinga.

FDR D dienos maldą galite perskaityti čia. Geriau, čia galima išgirsti, kaip FDR skaito savo maldą tautai.

Koks liūdnas metas tautos istorijoje. Kaip gėda, kai Ruzvelto maldai Dievui už gėrio triumfą prieš blogį turėtų paprieštarauti biurokratas, atstovaujantis Ruzvelto įpėdiniui Barackui Obamai.

Roosevelto malda turėtų būti pridėta prie memorialo, o kitas prezidentas - respublikonas, tikėkimės - turėtų paminėti šį įvykį.


FDR D dienos malda

O ne jo sūnūs vieną kartą paminėjo Frankliną Rooseveltą kaip dvasinį dvasininką. & Rdquo Prezidentas, vyskupas, mėgo liturgiją ir iš karto sujaudino bei nuramino bendrosios maldos knygos ir karaliaus Jokūbo Biblijos kadencijas. Taigi atėjo laikas Overlordui ir mdashui, kurį jo draugas ir kolega Winstonas Churchillis pavadino sunkiausia ir sudėtingiausia kada nors įvykdyta operacija, o rdquo & mdashFDR nusprendė paminėti tą akimirką ir kreiptis į tautą ne pokalbiu prie ugnies ar iškilminga kalba, bet savo malda. kompozicija.

Baltieji rūmai išplatino tekstą 1944 m. Birželio 6 d. Rytą, kad popietiniai laikraščiai galėtų jį publikuoti ir klausytojai galėtų melstis kartu su Ruzveltu, kai jis tą vakarą transliuos. Turėdamas 100 milijonų auditorijų, FDR turėjo vadovauti tai, kas turi būti viena didžiausių masinių maldų žmonijos istorijoje. Štai jo žodžiai, ištarti pavojaus ir pažado valandą.

Aukščiau esančiame vaizdo įraše esanti malda yra sutrumpinta versija. Visas tekstas rodomas žemiau.

Mano kolegos amerikiečiai: Praėjusią naktį, kai kalbėjau su jumis apie Romos žlugimą, tą akimirką žinojau, kad Jungtinių Valstijų ir mūsų sąjungininkų kariai kerta Lamanšo kanalą per kitą ir didesnę operaciją. Iki šiol tai pavyko sėkmingai.

Taigi šią skaudžią valandą prašau jūsų prisijungti prie manęs maldoje:

Visagalis Dievas: Mūsų sūnūs, mūsų tautos pasididžiavimas, šią dieną ėmėsi galingų pastangų, kovos, kad išsaugotume respubliką, religiją ir civilizaciją bei išlaisvintume kenčiančią žmoniją.

Vadovauk jiems tiesiai ir tikrai, suteik stiprybės jų rankoms, tvirtumo širdžiai, tvirtumo jų tikėjime.

Jiems reikės Tavo palaiminimų. Jų kelias bus ilgas ir sunkus. Nes priešas yra stiprus. Jis gali sugrąžinti mūsų pajėgas. Sėkmė gali neateiti skubančiu greičiu, bet mes vėl ir vėl sugrįšime ir žinome, kad tavo malonė ir mūsų reikalų teisumas triumfuos mūsų sūnums.

Jie bus skaudūs naktį ir dieną, be poilsio-kol bus iškovota pergalė. Tamsa bus nuodijama triukšmo ir liepsnos. Vyrų sielos bus sukrėstos karo žiaurumų.

Šiuos vyrus pastaruoju metu traukia taikos keliai. Jie kovoja ne už užkariavimo geismą. Jie kovoja, kad užbaigtų užkariavimą. Jie kovoja, kad išsivaduotų. Jie kovoja, kad teisingumas atsirastų, o tolerancija ir gera valia - tarp jūsų žmonių. Jie trokšta mūšio pabaigos, sugrįžimo į namų prieglobstį.

Kai kurie niekada negrįš. Apkabink juos, Tėve, ir priimk juos, didvyriški tarnai, į savo karalystę.

Ir mums namie ir tėvams, motinoms, vaikams, žmonoms, seserims ir broliams užjūrio drąsių vyrų, kurių mintys ir maldos visada yra su jais, ir padėkite mums, Visagalis Dieve, atsinaujinti iš naujo tikėdami Tavimi šią didžiulės aukos valandą.

Daugelis žmonių ragino šaukti Tautą į vieną ypatingos maldos dieną. Bet kadangi kelias ilgas ir noras didelis, prašau, kad mūsų žmonės atsiduotų tęstinei maldai. Kai keliamės į kiekvieną naują dieną ir vėl praleidžiame kiekvieną dieną, tegul maldos žodžiai skamba mūsų lūpose ir šaukiasi Tavo pagalbos mūsų pastangoms.

Suteikite mums jėgų ir jėgų atliekant kasdienes užduotis, kad padvigubintume savo indėlį į mūsų ginkluotųjų pajėgų fizinę ir materialinę paramą.

Ir tegul mūsų širdys būna tvirtos, laukti ilgo vargo, ištverti galimus liūdesius ir skleisti savo drąsą savo sūnums, kad ir kokie jie būtų.

Ir, Viešpatie, duok mums tikėjimą. Suteik mums tikėjimą tavimi Tikėjimas mūsų sūnumis Tikėjimas vienas kitu Tikėjimas mūsų vieningu kryžiaus žygiu. Tegul mūsų dvasios nuoširdumas niekada nesumažėja. Tegul laikini įvykiai, laikini dalykai, bet trumpalaikis momentas, neleidžia mums atgrasyti nuo mūsų nenugalimo tikslo.

Su tavo palaiminimu mes nugalėsime prieš mūsų priešo šventąsias jėgas. Padėk mums užkariauti godumo ir rasinės arogancijos apaštalus. Išvesk mus į savo šalies išgelbėjimą ir kartu su mūsų seserimis Tautomis į pasaulio vienybę, kuri užtikrins taikią taiką, nepažeistą nevertų žmonių sumanymų. Ir taika, kuri leis visiems žmonėms gyventi laisvėje, skiriant teisingą atlygį už sąžiningą darbą.


Žiūrėti video įrašą: Authors, Lawyers, Politicians, Statesmen,. Representatives from Congress 1950s Interviews


Komentarai:

 1. Jarah

  Tu ne teisus. Aš galiu apginti savo poziciją. Siųskite man el. Laišką PM, mes aptarsime.

 2. Osburn

  Jums nepavyks.

 3. Aekerman

  Atsiprašau, bet, mano nuomone, jūs klystate. Rašyk man į PM, aptarsime.

 4. Fogartaigh

  tavo mintis graži

 5. Darby

  Ši tema tiesiog nepalyginamai :), man įdomu.

 6. Dynadin

  Po kurio laiko jūsų įrašas išpopuliarės. Prisimink mano žodį.

 7. Maska

  Ar buvo įdomu?Parašykite pranešimą