Benino karalystės laiko juosta

Benino karalystės laiko juosta


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

 • c. 1100 - 1897 m

  Benino karalystė valdo pietinėje Vakarų Afrikos dalyje.

 • 1440 - 1473

  Ewuare'o Didžiojo, didžiausio Benino karalystės valdovo, valdymas.

 • c. 1471 m

  Prie pietų Vakarų Afrikos krantų atplaukia Portugalijos laivai.

 • 1487

  Portugalijos prekybininkai nuolat įsikuria Ughoton, didžiausiame Benino Karalystės uoste.

 • 1514

  Benino karalius siunčia nesėkmingą diplomatinę misiją į Portugaliją, kad užtikrintų šaunamuosius ginklus.

 • 1516

  Benino karalystės karalius arba oba draudžia parduoti vergus vyrus portugalų prekybininkams.

 • 1897

  Britų pajėgos užkariauja Benino karalystę Vakarų Afrikoje.


Tikslai

 • Mokiniai turėtų toliau plėtoti chronologiškai saugias žinias ir supratimą apie Didžiosios Britanijos, vietos ir pasaulio istoriją, nustatydami aiškius pasakojimus per tiriamus laikotarpius ir per juos.
 • Sukurkite pagrįstus atsakymus, apimančius apgalvotą svarbios istorinės informacijos parinkimą ir organizavimą.
 • Mokiniai turėtų naudoti žemėlapius, atlasus, gaublius ir skaitmeninį/kompiuterinį žemėlapį, kad surastų šalis ir apibūdintų tiriamas savybes.

Planavimas ir veikla

Patirkite tradicinį Benino maistą, klausykitės jų muzikos ir pradėkite tyrinėti šiuolaikinį ir senovinį Beniną, naudodamiesi daugybe tyrimų iššūkių. Sukurkite Benino civilizacijos stalinės laiko juostos pagrindą, naudodamiesi daugybe mokslinių tyrimų uždavinių rinkdami informaciją. Dirbkite grupėse, kad sužinotumėte pagrindinius faktus ir datas apie Benino karalystę ir vietą laiko juostoje.


Benino karalystė

Manoma, kad Beninas, ikikolonijinė karalystė dabartinėje Nigerijos pietvakarių dalyje, buvo įkurta prieš XI a. Jį įkūrė edo kalbančios tautos, tačiau etniniu požiūriu ji tapo įvairesnė, kai įsibrovėliai iš Sudano pievų apsigyveno ir susituokė su vietinėmis moterimis. Remiantis žodine tradicija, sakoma, kad Beninas prasidėjo kaip medžiotojų, rinkėjų ir žemdirbių šeimos, kurios galiausiai sukūrė kaimus. Iki 1300 m. Beninas aktyviai dalyvavo prekyboje ir mene, naudodamas tokias priemones kaip varis, bronza ir žalvaris. Benino bronzos ilgainiui tapo garsiausiais Afrikos meno kūriniais.

Benino ankstyvoji visuomenė prasidėjo kaip hierarchinė, o Ogiso (dangaus karalius) vadovavo septyniems galingiems didikams (uzama). Šie karaliai įkūrė miestą Ubini mieste, vėliau Benino mieste, 1180 m. Mūsų eroje. Maždaug 1300 m. Benino žmonės sukilo prieš Ogisą ir investavo valdžią į naują valdovą Oranmiyaną, kuris perėmė tik pakankamai laiko, kad susilauktų vaiko, Eweka I. Oranmiyan sukūrė naują dinastiją, pasivadinusią pirmąja Benos Oba (karaliumi). Obai valdys Beniną ateinančius šešis šimtmečius. Tačiau Eweka I, antrasis obas, pertvarkė kariuomenę ir perėmė valdžią iš uzamos, vietoj jos atidavęs savo šalininkams. Taigi naujoji bajorija atsakė tik jam.

Penkioliktas ir šešioliktas amžiai buvo aukščiausias Benino ekonominės ir politinės galios taškas. Karaliai pradėjo karines kampanijas, kurios išplėtė karalystę iš visų pusių. Jie taip pat pradėjo prekiauti su europiečiais, ypač portugalais, pasiekusiais Benino miestą 1485 m. Beninas iškeitė palmių aliejaus, dramblio kaulo, audinio, pipirų ir vergų į metalus, druską, audinį, ginklus ir miltelius. Nors ankstesnė Benino valdžia ilsėjosi dominuodama vidaus prekybos keliuose, prekybai su europiečiais reikėjo išsiplėsti į vandenyną, nes Benino miestas, esantis sostinėje, buvo už 50 mylių nuo vidaus. Tačiau ši problema buvo išspręsta sukūrus fortą ir uostą pakrantėje. Beninas labai norėjo tęsti prekybą su portugalais, kurie tiekė ginklus, suteikusius jai karinį pranašumą prieš kaimynus, ypač po to, kai bandymas gaminti ginklus vietoje nepavyko. Pripažindamas savo svertą, Portugalijos karalius Manuelis I grasino nutraukti prekybą ginklais, nebent Benino valdovai priims krikščionybę. Bandymas nepavyko, tačiau portugalai ir toliau tiekė ginklus, nes vergų prekyba pasirodė per daug pelninga, kad bet kuri tauta galėtų baigtis.

Tačiau Beninas pradėjo lėtai mažėti 1700 -aisiais, kai kaimyninės šalys gavo prieigą prie Portugalijos ar kitų Europos šaunamųjų ginklų. Karalystę taip pat susilpnino vidiniai ginčai dėl karališkosios paveldėjimo, dažnai sukėlę pilietinius karus. Iki 1890 -ųjų Beninas nesugebėjo atsispirti britų užkariavimui. 1897 m. Ji buvo įtraukta į Didžiosios Britanijos ir Nigerio pakrantės protektoratą, kai britų pajėgos užkariavo ir sudegino Benino miestą, o tuo metu sunaikino didžiąją dalį Benino vertingo meno, o likusias dalis siuntė į Londoną. Britai leido Benino obai ir toliau būti iškilmingu valdovu, tačiau visa veiksminga valdžia nuo to momento buvo britų kolonijinių administratorių rankose. Dabartinė Benino Oba tarnauja kaip ceremoninė valdovė Nigerijoje.


Benino karalystės istorija iš Afrikos istorinių šaltinių ir britų šaltinių

Šis pranešimas sujungs daugybę skirtingų šaltinių. Mes pažvelgsime į Benino istoriją.

Visos šio įrašo nuotraukos yra iš „Google“ vaizdų.

Žemiau yra paveikslėlyje esančių miestų ir genčių sąrašas

Norėdami pradėti, turime santrauką iš http://www.nigeriamuse.com

Radau mokytoją Benino karalystės vadovą. Aš du kartus galvojau apie informacijos pridėjimą iš Britų muziejaus, tačiau atrodo, kad Europa ir Anglija turi svarbios informacijos, kurią galima naudoti kartu su kitais šaltiniais, kad suprastumėte Beniną. Sudarė Bolaji Aluko

Benino imperija ir prekyba vergais - istorijos pamoka per 5 minutes

Žemėlapio šaltinis:

Benino Karalystės karinė sistema 1440–1897 (O.B. Osadoloro doktorantūros darbas, Hamburgas, 2001 m. Liepa

Benino imperija, padalintas namas: 1100–1299 m

Manoma, kad pirmoji Benino karalystė susiformavo XII ar XIII a. Jis buvo dabartinėje pietinėje Nigerijos dalyje, į rytus nuo Jorubos žemės ir į vakarus nuo Nigerio upės. Benino gyventojai kalbėjo grupei artimų kalbų, žinomų kaip Edo. Tiesą sakant, Benino imperija taip pat gali būti vadinama Edo imperija. Per šį ankstyvą laiką istorikai mano, kad miškingoje vietovėje aplink Benino miestą buvo net kelios dešimtys mažų, besiginčijančių vyriausybių.

Benino vienetai: 1300 - 1350

Maždaug 1300 m. [Kai kas tai padarė 100 metų anksčiau], Benino miesto vadovybės susivienijo. Benino tradicija byloja, kad vadai sutikę susivienyti pakvietė Oranyaną (dar žinomą kaip Oranmiyan) iš netoliese esančios Ifės atvykti ir būti jų lyderiu. Oranyanas vedė Benino moterį, o jų sūnus Eweka laikomas pirmuoju Benino karaliumi arba oba. Tačiau kai kurie istorikai tvirtina, kad istorija apie tai, kad Oranyanas buvo „pakviestas“ valdyti Beniną ir susituokė su Benino vado dukra, buvo sugalvotas siekiant nuslėpti faktą, kad Beninas tuo metu buvo okupuotas užpuolikų. Būtent per šį laikotarpį (ir galbūt dėl ​​to, kad Oranyanas atvyko į Beniną) Benino žmonės tariamai išmoko iš „Ife“ žmonių mesti žalvarį ir bronzą.

Oba Ewuare daro reformas: 1400 - 1486 m

XV amžiuje Oba Ewuare iš Benino padarė daug svarbių reformų. Vienas iš jo pagrindinių tikslų buvo sumažinti uzamos, paveldimų vadų, dalyvavusių atrenkant obą, įtaką. Jis tai padarė iš dalies, įgyvendindamas pirmykštę tvarką - taisyklę, kad tėvą turėtų perimti sūnus. Jis taip pat sukūrė naujų tipų viršininkus - „rūmų viršininkus“ ir „miestų vadus“ - konkuruoti su uzama. Rūmų viršininkus ir miestų vadovus paskyrė oba ir jie buvo atsakingi už duoklės, kurią kaimai ir rajonai duodavo teismui du kartus per metus, surinkimą. Per šias reformas Ewuare sukūrė patikrų ir pusiausvyros sistemą, kurioje „rūmų“ ir „miestų“ vadovai varžėsi su uzama dėl įtakos. Be to, laisvi paprasti vyrai galėjo pagerinti savo padėtį visuomenėje, varžydamiesi dėl daugiausia oba suteiktų titulų. Benino tradicija „Ewuare“ apdovanoja didžiulę sienų ir griovių sistemą aplink sostinę Benino miestą. Ewuare taip pat labai padidino Benino imperijos sritį. Jis ir jo sūnus Ozolua išplėtė Benino valdomą teritoriją nuo Nigerio upės rytuose iki rytinių Jorubos žemės dalių vakaruose.

Įeikite į europiečius (ir Esigie): 1486 - 1550

1486 m. Portugalų jūreiviai tapo pirmaisiais europiečiais, pasiekusiais Vakarų Afrikos teritoriją, kurioje buvo įsikūrusi Benino imperija. Skirtingai nuo to meto kinų, Benino obai matė prekybos su europiečiais naudą. Ozolua sūnus Esigie, karaliavęs maždaug nuo 1504 m. Iki 1550 m., Užmezgė artimus ryšius su portugalais. Kai kuriose pasakojimuose rašoma, kad jis netgi išmoko kalbėti ir skaityti portugalų kalbą. Keturi pagrindiniai Benino eksporto produktai buvo pipirai, dramblio kaulas, palmių aliejus ir audinys. Obai kontroliavo prekybą pipirais ir dramblio kaulu per vyriausybės monopoliją.

Menai taip pat suklestėjo Esigie laikais. Esigie senelis Ewuare padalijo Benino miestą į dvi palatas - vieną rūmams, kitą - menininkams ir amatininkams. Prekyba su Europa Esigie valdymo metais į Beniną atnešė vario ir žalvario, todėl Benino menininkai galėjo patobulinti šimtmečius jiems žinomą bronzos ir žalvario liejimo techniką. Menininkai pagamino nuostabų masyvą žalvarinių plokščių ir skulptūrų bei bronzinių bareljefų, kurie puošė obos rūmų sienas.

Prekyba vergais: 1486 - 1807 m

Per didžiąją Benino istorijos dalį prekyba vergais Benino ekonomikoje vaidino svarbų vaidmenį - kartais didelį, kartais mažesnį. Tarp šaltinių yra keletas galimų konfliktų dėl prekybos vergais. Pagal

„Beninas užkirto kelią savo gyventojų išeikvojimui, uždraudęs vergų vyrų eksportą XVI – XVII a., Nors importavo vergus, kuriuos europiečiai įsigijo kitur Vakarų Afrikoje, o kai kuriuos iš jų perpardavė į regioną, kuris dabar yra Gana. Iš kitos pusės,

teigia, kad „portugalai pirmą kartą aplankė Beniną XV amžiaus pabaigoje ir kurį laiką Beninas prekiavo… vergais su portugalų ir olandų prekybininkais“. Pastarasis šaltinis nemini apribojimų, susijusių su prekyba vergais vyrais. Taip pat,

sako, kad „XVI – XVII a. Beninas tapo vis turtingesnis prekiaudamas vergais su Europa, vergai iš priešiškų vidaus valstybių buvo parduodami ir išgabenami į Ameriką Nyderlandų ir Portugalijos laivais“.

Taip pat galimas konfliktas tarp tų pačių trijų šaltinių dėl Benino politikos dėl vergų prekybos XVIII a. Žvilgsnis į

„Benino istorikai palyginti mažai žino apie karalystės istoriją XVIII amžiuje, nors ir pripažįsta, kad vergai išstūmė audinį kaip pagrindinį Benino eksportą, kai jis panaikino vergų eksporto draudimą“. Tačiau,

tvirtina, kad „Beninas XVIII amžiuje nustojo prekiauti vergais su europiečiais ir sutelkė dėmesį į aplinkinius regionus“. Šie teiginiai, nors ir atrodo prieštaringi, nėra vienas kitą paneigiantys. Gali būti, kad Beninas XVIII amžiuje panaikino draudimą eksportuoti vergus vyrus, tačiau jie nusprendė eksportuoti vergus į gretimus regionus, o ne į Europą. Tačiau šiai teorijai prieštarauja

„Tai [Vergų pakrantė] tapo vienu iš svarbiausių eksporto centrų Atlanto vergų prekybai nuo XVI amžiaus pradžios iki XIX amžiaus“.

Beninas mažėja: 1807 - 1897 m

1486 m. Portugalų jūreiviai tapo pirmaisiais europiečiais, pasiekusiais Vakarų Afrikos teritoriją, kurioje buvo įsikūrusi Benino imperija. Skirtingai nuo to meto kinų, Benino obai matė prekybos su europiečiais naudą. Ozolua sūnus Esigie, karaliavęs maždaug nuo 1504 m. Iki 1550 m., Užmezgė artimus ryšius su portugalais. Kai kuriose pasakojimuose rašoma, kad jis netgi išmoko kalbėti ir skaityti portugalų kalbą. Keturi pagrindiniai Benino eksporto produktai buvo pipirai, dramblio kaulas, palmių aliejus ir audinys. Obai kontroliavo prekybą pipirais ir dramblio kaulu per vyriausybės monopoliją.

Menai taip pat suklestėjo Esigie laikais. Esigie senelis Ewuare padalijo Benino miestą į dvi palatas - vieną rūmams, kitą - menininkams ir amatininkams. Prekyba su Europa Esigie valdymo laikais į Beniną atnešė vario ir žalvario, todėl Benino menininkai galėjo tobulinti šimtmečius jiems žinomą bronzos ir žalvario liejimo techniką. Menininkai pagamino nuostabų masyvą žalvarinių plokščių ir skulptūrų bei bronzinių bareljefų, kurie puošė obos rūmų sienas.

Tradicija teigia, kad Edo žmonės tapo nepatenkinti pusiau mitinių karalių dinastijos, ogisos, valdžia, o XIII amžiuje jie pakvietė juos valdyti Ifės kunigaikštį Oranmiyaną. Jo sūnus Eweka laikomas pirmuoju Benos oba arba karaliumi, nors autoritetas daugelį metų išliktų pagal paveldimą vietinių vadų įsakymą. XIII amžiaus pabaigoje karališkoji valdžia ėmė tvirtintis po obu Ewedo ir buvo tvirtai įsitvirtinusi pagal garsiausią obą - Ewuare Didįjį (valdė apie 1440–80 m.), Kuris buvo apibūdinamas kaip didis karys ir magas. Jis įtvirtino paveldimą sosto paveldėjimą ir labai išplėtė Benino karalystės teritoriją, kuri iki XVI amžiaus vidurio išsiplėtė nuo Nigerio upės deltos rytuose iki dabartinio Lagoso vakaruose. (Lagosą iš tikrųjų įkūrė Benino kariuomenė ir iki XIX amžiaus pabaigos toliau mokėjo duoklę Benino obai.) Ewuare taip pat atstatė sostinę (dabartinį Benino miestą), suteikdama jai puikias sienas ir griovius. Oba tapo aukščiausiu savo tautos politiniu, teisminiu, ekonominiu ir dvasiniu lyderiu, o jis ir jo protėviai ilgainiui tapo valstybinių kultų, kurie panaudojo žmonių aukas savo religinėse apeigose, objektu.

Ewuare'ą pakeitė stiprios obos, kurių vyriausiasis buvo Ozolua Užkariautojas (apie 1481–1504 m. Ewuare'o sūnus) ir Esigie (XVI a. Vidurys-Ozolua sūnus), turėjęs gerus santykius su portugalų ir pasiuntė ambasadorius pas savo karalių. Pagal šias obas Beninas tapo labai organizuota valstybe. Daugelis jos amatininkų buvo suskirstyti į cechus, o karalystė išgarsėjo dramblio kaulo ir medžio drožėjais. Jos žalvario kalviai ir bronziniai ratukai puikiai gamino natūralistines galvas, bareljefus ir kitas skulptūras. Nuo XV iki XVIII amžiaus Beninas aktyviai prekiavo dramblio kaulu, palmių aliejumi ir pipirais su portugalų ir olandų prekiautojais, kuriems tai buvo ryšys su gentimis Vakarų Afrikos viduje. Ji taip pat labai pelnėsi iš prekybos vergais. Tačiau XVIII a. Ir XIX a. Pradžioje karalystę susilpnino žiaurios karališkosios dinastijos narių paveldėjimo kovos, kai kurios iš jų įsiplieskė pilietiniuose karuose. Silpnesni obai įsikūrė savo rūmuose ir prisiglaudė prie dieviškosios karalystės ritualų, besąlygiškai suteikdami aristokratiškus titulus besiplečiančiai neproduktyvių didikų klasei. Karalystės gerovė sumažėjo slopinant vergų prekybą, o mažėjant teritorinei apimčiai Benino vadovai vis labiau rėmėsi antgamtiniais ritualais ir didelio masto žmonių aukomis, kad apsaugotų valstybę nuo tolesnio teritorinio kėsinimosi. Žmonių aukojimo praktika buvo nutraukta tik po to, kai britai 1897 m. Sudegino Benino miestą, o po to apleista ir nusilpusi karalystė buvo įtraukta į Britanijos Nigeriją. Benino miesto sostą vis dar užima valdančiosios Benino dinastijos palikuonys (nors dabartinė oba valdžioje turi tik patariamąjį vaidmenį).

Ogiso dinastija (prieš Benino obas) Autorius: Naiwu Osahon

BRITIJŲ MUZIEJUS PDF BENINO KARALYSTĖ, c. 1440–1700: MOKYTOJŲ PASTABOS

Benino karalystė buvo gerai žinoma Europos prekybininkams ir pirkliams XVI a

XVII a., Kai jis tapo turtingas iš dalies dėl prekybos vergais. Santykiai tarp Benino ir Europos prekybininkų pasikeitė XVIII ir XIX a., Kai Europos vyriausybės sustiprino pakrantės teritorijų kontrolę. 1897 metais britų baudžiamoji ekspedicija įsiveržė į Benino miestą, kad atkeršytų už britų konsulo nužudymą. Jie pranešė, kad juos pasitiko dešimtys žmonių aukų ir kraujas, pralietas virš valdovo rūmų Obos. Išpuolio prieš Beniną grobis buvo raižytos dramblio kaulo iltys, koralų papuošalai ir šimtai bronzinių statulų bei lentų. Daugelis šių objektų buvo parduoti aukcione, kad padengtų ekspedicijos išlaidas. Plokštelės buvo geidžiamiausios ir jas pirko muziejai visoje Europoje ir Amerikoje - plokštes galite pamatyti Britų muziejuje, Čikagoje, Vienoje, Paryžiuje, o didelę kolekciją galima apžiūrėti Berlyne.

Bronzinių plokštelių atvykimas ir priėmimas sukėlė sensaciją Europoje. Mokslininkai stengėsi suprasti, kaip Afrikos amatininkai galėjo padaryti tokius meno kūrinius, pateikdami keletą laukinių teorijų, kad jas paaiškintų. Tačiau greitai tyrimai parodė, kad Benino bronzos buvo visiškai Vakarų Afrikos kūriniai be Europos įtakos ir pakeitė Europos supratimą apie Afrikos istoriją.

Kodėl verta studijuoti Benino karalystę?

Norint ištirti ir suprasti visuomenę, sukūrusią tokius stulbinančius meno kūrinius, galbūt pakanka Benino karalystės tyrinėjimui, kaip ir tokio kūrybiškumo prieštaravimų, viena vertus, ir žmonių aukojimo, įsigijimo ir pardavimo praktikos. žmonių belaisvių, o iš kitos pusės - nepaprastai karingi karalystės polinkiai.

Mokykloms, kurios mokosi anglų kalbos nacionalinės mokymo programos 3 pagrindinio etapo istorijos, šis skyrius galėtų būti atvejo tyrimas, papildantis prekybos vergais tyrimą. Suvokti, kokia Afrikos valstybė buvo vergų prekybos metu, padės paneigti išankstines nuostatas apie Afriką XVI – XVIII a. Tai taip pat reikšminga, nes atrodo, kad kontaktas su europiečiais paveikė Benino karalystę, padidino jos norą priimti vergus ir paskatino jos nuosmukį.

Benino karalystę galima vertinti ir kaip visuomenę, kurią sugadino Europos vergų poreikis, ir tokią, kuri noriai patenkino šį poreikį, kaip tolesnę ir pelningesnę savo komercinių ambicijų išeitį. Atsižvelgiant į tai, mokiniai galės suprasti, kad vergų prekybos paveikti asmenys buvo ne tik patys nelaisviai, bet ir visa visuomenė.

Įsikūrusi visiškai dabartinėje Nigerijoje, Benino karalystė, esanti zenite, tęsėsi nuo Lagoso vakaruose iki Nigerio upės rytuose, tai yra maždaug penktadalis šiuolaikinės Nigerijos. Viduje nuo derlingos pakrantės juostos yra atogrąžų miškai, už kurių yra siaura pievų savanų juosta, tinkama žemės ūkiui. 17 -ajame dešimtmetyje apsilankęs Europos keliautojas aprašė daugybę kaimų, kruopščiai dirbamų laukų ir trijų ar keturių derlių per metus (Des Marchais, cituojamas Gayibor 1986: 16):

Remiantis Benino mitologijos karalyste, jų žemė yra pasaulio lopšys, kurį įkūrė pirmasis karalius, jauniausias Osanobua Aukščiausiojo Dievo sūnus. Kai Aukščiausiasis Dievas atsiuntė savo vaikus į pasaulį, visa žemė buvo vanduo ir tuštuma, ir jis suteikė jiems galimybę pasirinkti savo širdies troškimus. Vienas iš jo vaikų pasirinko turtus, vienas - žinias, o kitas - mediciną ar mistines žinias. Jauniausias vaikas, matyt, neturėjo ko pasirinkti, ir apsidairęs pamatė sraigės kriauklę, kurioje buvo rasta smėlio. Dieviško paukščio nurodymu jauniausias sūnus apvertė sraigės kiautą toje vietovėje, kuri tapo žeme - Benino karalyste. Jauniausias sūnus tapo žemės savininku, dėl kurio jis tapo galingas ir turtingas, o vyresniųjų brolių prašymu jis turėjo su jais dalintis jų gyvenvietės dalimi.

Manoma, kad Benino, kaip vieningos karalystės, istorija prasidėjo XII ar XIII a. Pasak įsitikinimų, vietiniai „Edo“ vadai pavargo kovoti tarpusavyje ir nusprendė pakviesti „Ife“ vadovą Oduduwa tapti jų lyderiu. Jis atsiuntė savo sūnų, kuris susilaukė vaiko, Eweka, vietinio viršininko dukters. Šis vaikas tapo pirmuoju Benino karaliumi (Oba). Tačiau ši pasaka gali nuslėpti faktą, kad Beniną įsiveržė Ifės karalystė.

Garsiausia Oba buvo Ewuare, valdžiusi maždaug nuo 1440 iki 1480 m. Prieš Ewuare perėmimą Benine buvo beveik anarchijos būsena ir konfliktas tarp Obos ir Uzamos - tradicinės vadų tarybos, dėl kurios netgi buvo du ištremti karališkieji sūnūs. Ewuare'as atėjo į valdžią nužudydamas savo brolį Obą, o tai nėra neįprastas reiškinys visuomenėje, kurioje buvo neryškios paveldėjimo taisyklės. Jis paveldėjo miestą, kuris iš dalies buvo sugriautas per sumaištį, ir ėmėsi jo atstatymo. Jis padidino savo galią atlikdamas keletą reformų, skirtų susilpninti Uzamos įtaką.

Uzama buvo atsakinga už kitos Obos pasirinkimą, todėl Ewuare įtvirtino paveldėjimo pagal pirmumą principą ir pabrėžė tai, kad karūnos princas tapo automatiniu Uzamos nariu. Jis taip pat sukūrė naujų tipų viršininkus - rūmų viršininkus ir miestų vadovus - ir užtikrino, kad jie konkuruotų tarpusavyje dėl įtakos, o ne prieš jį. Jis baigė didžiąsias sienas, griovius ir žemės darbus, kurie supa Benino miestą, kai kurių teigimu, jis yra 30 pėdų aukščio ir tęsiasi 1200 km. Jis taip pat labai padidino karalystės teritoriją, o jo sūnus Ozolua tęsė savo darbą, priartindamas imperiją prie tolimiausių ribų.

Nors oba turėjo visišką ir aukščiausią galią, iš jo vis tiek buvo tikimasi pasinaudoti Uzamos patarimais ir pasitarti su miesto ir rūmų viršininkais. Motina karalienė taip pat buvo pakelta į svarbias pareigas. Ji turėjo savo sritį ir vagis, ji buvo politinė ir dvasinė Obos gynėja. Atsižvelgdama į to laikotarpio galios dinamiką, ji veikė kaip miesto vadovų narė.

Ewuare savo naujai sukurtiems vadams suteikė teisę rinkti duoklę, mokamą du kartus per metus palmių aliejaus, jamsų ir kitų maisto produktų. Jis padalino Benino miestą į dvi zonas, kurias skiria plati alėja - vienoje pusėje rūmai, kitoje - miestas. Jis pradėjo karių karalių laikotarpį, kuriame Beninas kariškai plėtėsi.

Ozolua įžengė į sostą maždaug 1483 m. gali pajusti kovos svorį ir rimtumą. “Sakoma, kad kiekvieną kartą, kai melsdavosi, jis visada melsdavosi savo protėviams, kad šis duotų jam karą.

Ozolua sūnus Esigie užmezgė glaudžius ryšius su portugalais, kai jie atvyko 1500 -aisiais, ir sakoma, kad jis išmoko skaityti ir kalbėti jų kalba. Jis įsteigė karališkąją monopoliją prekyboje su europiečiais pipirais ir dramblio kaulu. Vis dėlto jis laikėsi atstumo dėl portugalų vergų reikalavimų, uždraudęs nelaisvės vyrų išvežimą iš karalystės. Nepaisant to, jis leido eksportuoti belaisves moteris ir nevengė karo, kad sugautų žmones vėliau parduoti. Esigie laikais klestėjo menas ir amatai, o daugelis garsių rūmų bronzų yra kilę iš jo valdymo.

Beninas ėmė nykti XVII a. Maždaug nuo 1600 metų obai nustojo vesti savo karius į mūšį ir tapo labiau simbolinėmis figūromis. Praėjus keliems šimtams metų, prieš metus iki Didžiosios Britanijos baudžiamosios ekspedicijos 1897 m., Karališkajai įtakai Benine vis labiau grėsė konkuruojančios vidaus ir išorės jėgos, norėjusios ekonominės galios ir svarbių prekybos monopolijų kontrolės. Kai kurie mokslininkai teigia, kad nepasotinamas europiečių reikalavimas vergams privertė obus persistengti tiek išorinės agresijos, tiek vidinių represijų požiūriu, tiek parduodant savo žmones į vergiją. Nepaisant to, teismas ir rūmai išliko politiniu ir dvasiniu karalystės centru.

Britų baudžiamoji ekspedicija 1897 m

Šį epizodą reikia vertinti atsižvelgiant į tai, kad kolonijinio laikotarpio pradžioje Britanija išplito visoje dabartinėje Nigerijos teritorijoje - Benino karalystė buvo tik vienas iš taikinių. Pradinė problema kilo dėl Didžiosios Britanijos konsulo Phillipso sprendimo aplankyti Obą su nedidele ginkluota grupe, priešingai nei Didžiosios Britanijos gubernatoriaus, kitų Nigerijos vadų patarimai ir pakartotiniai paties Obos įspėjimai, grasinimai ir prašymai. Phillipsas atkakliai ir jis bei jo grupė buvo nužudyti. Tada buvo išsiųsta baudžiamoji ekspedicija, kuri suėmė ir atleido Obą ir nutraukė penkis šimtmečius karalystės istoriją, o Didžiosios Britanijos armija plėšė ir sunaikino sostinę.

Ūkininkavimas buvo pagrindinė ekonominė veikla kaimo lygiu, o didelės šeimos buvo skatinamos aprūpinti veiksminga darbo jėga. Buvo praktikuojama poligamija, kuri galėjo atsirasti dėl būtinybės padidinti rankų darbo ūkyje skaičių.

Visa žemė, skirta ūkininkauti ar gyventi, buvo bendruomeninė ir žmonių vardu buvo valdoma obų. Tai tikriausiai paaiškina, kodėl kiekvienas kaimas per savo atstovus - dažniausiai miestų ar rūmų vadovus - mokėjo duoklę obai. Paprastai duoklės mokėjimas buvo vienas iš ekonominės paramos Benino karalystės vietos ir centrinei valdžiai aspektų. Po ūkininkavimo palmių aliejaus gamyba neabejotinai buvo svarbiausia pramonė.

Audinių gamyba buvo plačiai paplitusi, medvilnės auginimas ir audimas buvo plačiai praktikuojamas visoje karalystėje. Samuelis Brunas, apsilankęs maždaug 1614 m., Pažymėjo, kad Benino karalystė pagamino „labai gražius audinius, kurie yra eksportuojami toli ir parduodami“. Paprastai audė moterys laisvalaikiu. Jų audinys buvo skirtas ne tik asmeniniam naudojimui, bet ir tolimųjų reisų prekybai su kitomis Afrikos visuomenėmis, tūkstančiai tokių audinių buvo siunčiami kasmet iki XVII amžiaus vidurio. Tai galėjo suteikti moterims didesnį statusą Benino visuomenėje.

Benino karalystė turėjo ryšį su Viduržemio jūra mažiausiai 1500 metų, kol europiečiai atvyko į Vakarų Afrikos pakrantę. Karalystės komerciniai ir užsienio santykiai buvo nusistovėję. Buvo naudojami variniai apyrankės pinigai (vadinami manilomis), taip pat karvės kriauklės ir kitos valiutos.

Šios manilos buvo tarptautinių prekybos santykių dalis. Tuo metu jie buvo masiškai gaminami Europoje ir buvo išsiųsti į Beniną mainais į vergus. Šios manilos dažnai buvo lydomos ir naudojamos gaminant bronzos ir žalvario gaminius, įskaitant bronzines plokšteles, o galutiniai darbai gali būti eksportuojami atgal į Europą.

1553 m. „Oba“ priėmė anglų pirklį Thomasą Wyndhamą, kuris su juo asmeniškai vedė prekybos derybas - tai buvo įprasta praktika XVI amžiuje ir patvirtinta portugalų pranešimuose. Prekyba su Europa buvo didelė. Tik vienas olandų laivas „Olyphant“ 1630 m. Iš Benino karalystės į Nyderlandus pristatė 88 235 svarus dramblio kaulo ir 1337 svarus pipirų.

Pavergimas buvo praktikuojamas Benino karalystėje dar gerokai prieš atvykstant europiečiams. Daugelio vergų turėjimas buvo žmogaus ar vyriausiojo socialinio statuso ir prestižo ženklas visuomenėje. Pavergti žmonės buvo naudojami kaip darbo jėga vidaus ekonomikoje, užkariavimų ar plėtros karuose, žmonių aukoms, oba - palaikydami ir plečiant gildijos sistemą. Obai ir viršininkai sukūrė naujus kaimus, kuriuos sudarė tik vergai, kad padidintų ūkininkavimo produktyvumą.

XVI amžiuje obai uždraudė parduoti belaisvius Benino europiečius, nors šis draudimas nebuvo taikomas moterims. Tačiau užkariauti laimėti belaisviai vyrai galėjo būti parduodami, ir tai paskatino karingas karalystės tendencijas. XVII amžiuje obai prarado karalystės prekybos su Europa monopoliją, o vadai panaikino draudimą parduoti belaisvius vyrus transatlantinei prekybai.

Amatų gildijos sistemos pagrindas buvo tas, kad kiekviena gildija buvo sukurta patenkinti Obos poreikius. Pavyzdžiui, kalvių ir geležies kalvių gildija tiekė karo ginklus ir kitus padargus, o bronzos liejėjų ir drožėjų gildija aprūpino visus rūmams reikalingus daiktus. Taip pat praktikavosi gydytojų, odininkų, būgnininkų, leopardų medžiotojų, šokėjų ir dailidžių cechai. Mainais už savo paslaugas kiekvienai gildijai buvo suteikta monopolija konkrečioje prekyboje ar amate.

Varis, reikalingas žalvariui ir bronzai gaminti, turėjo būti importuotas iš kasyklų Centrinėje Afrikoje arba įsigytas prekiaujant. Daugelis pagamintų prekių buvo naudojamos eksporto ekonomikoje.

Rūmai buvo viešųjų ceremonijų, vykusių po įvairius ūkininkavimo kalendoriaus etapus, dėmesio centre. Šios ceremonijos buvo naudingos patvirtinant Obą kaip karalystės reikalų centrą ir švenčiant jo galią bei svarbą visais kasdienio gyvenimo aspektais.

Daugelis žmonių iš įvairių visuomenės sluoksnių, įskaitant vadovus ir pareigūnus, amatų gildijas ar vietinių bendruomenių atstovus, dalyvavo ritualiniuose renginiuose. Amatininkai gamino nuostabius kostiumus ir ritualines medžiagas karaliui ir viršininkams, o ūkininkai tiekė maistą šventėms.

Buvo aukojama žmonių, dažniausiai nusikaltėlių ar karo belaisvių. Tai iš dalies buvo susiję su religine voduno (voodoo) praktika. Šulinio apačioje rasti jaunų moterų kūnai, apsirengę brangakmeniais ir puošnumu, liudija tokių ritualų svarbą.

Iki sunaikinimo Benino miestas turėjo platų plačių gatvių tinklą. Kompleksinė miesto sienų sistema su grioviu ir devyniais vartais apsaugojo miestą nuo įsibrovėlių. Pats rūmų kompleksas užėmė didelę miesto dalį.

Miestas buvo padalintas į rūmus, kuriuose gyveno obai ir rūmų viršininkai, miestą, kuriame gyveno miesto vadovai ir amatininkai, ir už sienų, kur Uzama turėjo gyventi kaimuose.

Rūmų teritorija taip pat apėmė privačias karaliaus gyvenamąsias patalpas, įvairius priėmimo teismus, trijų rūmų draugijų kvartalus ir karališkąjį haremą. Maždaug XVII amžiuje galerijų stogą laikantys mediniai stulpai buvo papuošti garsiomis bronzinėmis lentomis. XIX amžiuje stulpai buvo pagaminti iš molio, o skylės reljefai dirbo tiesiai į medžiagą. Karališkosios apylinkės durys ir sijos kai kuriais atvejais buvo padengtos žaliuzės rankomis reljefiniu lakštu arba dekoruotos inkrustuotais veidrodžiais.

Benino miesto gynybinis įtvirtinimas apėmė daugiau nei 10 000 km žemės ribų ir tikriausiai buvo pastatytas tarp maždaug 800 ir 1500 m. Po Kr. ilgio, o žemės pylimų serija - plačiausias žemės darbas pasaulyje.

Olandų rašytojas Olfertas Dapperis apibūdino Benino miestą pačiame įkarštyje:

„Kai įeini į jį, įeini į plačią plačią gatvę, kuri nėra asfaltuota ir atrodo septynis ar aštuonis kartus didesnė už Amsterdamo Warmoes gatvę. Ši gatvė yra tiesi ir niekur nesilenkia. Manoma, kad jis yra 4 mylių ilgio.

At the gate where I went in on horseback, I saw a very big wall, very thick and made of earth, with a very deep and broad ditch outside it… And outside this gate there is also a big suburb. Inside the gate, and along the great street just mentioned, you see many other great streets on either side, and these are also straight and do not bend… The houses in this town stand in good order, one close evenly placed with its neighbour, just as the houses in Holland stand… They have square rooms, sheltered by a roof that is open in the middle, where the rain, wind and light come in. The people sleep and eat in these rooms, but they have other rooms for cooking and for different purposes… The king’s court is very great. It is built around many square-shaped yards. These yards have surrounding galleries where sentries are always placed. I myself went into the court far enough to pass through four great yards like this, and yet wherever I looked I could still see gate after gate which opened into other yards.’

The Oba was the supreme military commander of the army and took responsibility for leading the soldiers to war personally. He was thus entitled to receive the largest share of tribute and fines, and of plunder taken in war. This made him the richest member of the state, and gave him the most followers and the most captives. He needed these to maintain status, and so he was virtually obliged to take an active role.

Warriors used a variety of weapons such as bows and poisoned arrows, spears, iron swords, assegais and the crossbow. The variety of weapons used for war made it possible to compose the warriors into divisions of swordsmen, archers, spearmen and crossbowmen. There was no cavalry in the army since the tsetse fly made it virtually impossible to breed horses.

The army was divided into regiments, companies and platoons, and training was thorough, especially in battlefield tactics. There were almost as many sieges as pitched battles.

The use of firearms by the Portuguese mercenaries who accompanied Esigie to the war with Idah in about 1515 had a decisive effect on the outcome of the war, and so the Obas began importing guns in great quantities. They had to pay for them with captives, which meant further wars were needed, and so the cycle continued.

Unlike some African civilisations, quite a lot is known about the kingdom of Benin at its height, since this period coincided with the arrival of the Europeans who gave accounts of what they saw. The objects that were produced also reveal a considerable amount about matters such as crafts, weapons, clothing, court ritual, etc.

Two of the most quoted written accounts – those of Dapper and Equiano – need to be treated with caution. Dapper never visited the kingdom, and the much-used illustrations in his book are based on the accounts of European travellers, but he was credited with extensive research and reading of first-hand accounts from travellers. Equiano may never have lived in Benin, and, therefore his reports may also be based on other people’s accounts.

Dapper, O, 1668, Naukeurige Beschrijvinge de Afrikaensche gewesten (Jacob von Meurs)

Equiano, O, 1789, The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, Or Gustavus Vassa, (privately printed) online at http://www.gutenberg.org/files/15399/15399-h/15399-h.htm, accessed 10 May 2010

Graham, J, 1965, ‘The Slave Trade, Depopulation and Human Sacrifice in Benin’, Cahiers d’études africaines, Vol. 5, No. 18, 317–334

Ohadike, A, 1964, A Social History of the Western Igbo People (Ohio University Press)

Osadolor, O, 2001, The military system of Benin kingdom, c. 1440–1897 (Hamburg)

Plankensteiner, B (ed.), 2007, Benin Kings and Rituals: court arts from Nigeria (Snoeck)

Read, C H, and Dalton, O M, 1898, ‘Works of art from Benin City’, in The Journal of the

Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Vol. 27, 362-382

Sargent, R, 1986, ‘From A Redistribution to an Imperial Social Formation: Benin c. 1293–1536’, Canadian Journal of African Studies Vol. 20, No. 3, 402–427

Shillington, K, 2005, Encyclopedia of African history, Vol. 1 (Fitzroy Dearborn)


Kingdom of Benin Timeline - History

The Benin Empire and Slave Trade – A History Lesson in 5 Minutes

Source of map:

The military system of Benin Kingdom 1440-1897 (O.B. Osadolor PhD Thesis, Hamburg, July 2001)

Benin Empire, A House Divided: 1100 – 1299

The first kingdom of Benin is believed to have developed in the 12th or 13th century. It was located in present-day southern Nigeria, east of the Yoruba land and west of the Niger River. The inhabitants of Benin spoke a group of closely related languages known as Edo. In fact, the Benin Empire may also be referred to as the Edo Empire. During this early time, historians believe that the forested area around Benin City housed as many as several dozen small, quarrelsome chiefdoms.

Benin Unites: 1300 – 1350

Around 1300 [SOME PUT IT 100 YEARS EARLIER], the chiefdoms around Benin City united. Benin tradition tells us that when the chiefs agreed to unite, they invited Oranyan (also known as Oranmiyan) from nearby Ife to come and be their leader. Oranyan married a Benin woman, and their son, Eweka, is considered the first king, or oba, of Benin. However, some historians argue that the story of Oranyan being “invited” to rule Benin and marrying the daughter of a Benin chief was invented to cover up the fact that Benin was at that time occupied by invaders. It was during this time period (and possibly as a result of Oranyan coming to Benin) that Benin people supposedly learned from Ife people how to cast brass and bronze.

Oba Ewuare Makes Reforms: 1400 – 1486

During the 15th century, Oba Ewuare of Benin made many important reforms. One of his primary aims was to lessen the influence of the uzama, a body of hereditary chiefs who participated in the selection of the oba. He did this in part by implementing primogeniture, the rule that a father should be succeeded by his son. He also created new types of chiefs &ndash “palace chiefs” and “town chiefs” &ndash to compete with the uzama. The palace chiefs and town chiefs were appointed by the oba and were responsible for collecting the tribute that the villages and districts offered to the court twice each year. Through these reforms, Ewuare established a system of checks and balances in which “palace” and “town” chiefs competed with the uzama for influence. Also, free male commoners were able to improve their station in society by competing for the chiefly titles awarded by the oba. Benin tradition credits Ewuare with constructing a huge system of walls and moats around the capital, Benin city. Ewuare also greatly increased the domain of the Benin Empire. He and his son, Ozolua, expanded the territory under Benin rule from the Niger River in the east to the eastern portions of Yoruba land in the west.

Enter the Europeans (and Esigie): 1486 – 1550

In 1486, Portuguese sailors became the first Europeans to reach the area of West Africa in which the Benin Empire was located. Unlike the Chinese at that time, the obas of Benin saw the benefits of trading with Europeans. Ozolua’s son, Esigie, who reigned from around 1504 until 1550, forged close contacts with the Portuguese. Some accounts say that he even learned to speak and read Portuguese. Four of Benin’s primary exports were pepper, ivory, palm oil, and cloth. The obas controlled trade in pepper and ivory through a government monopoly.

Arts also flourished during Esigie’s time. Esigie’s grandfather, Ewuare, had divided Benin City into two wards – one for the palace and one for artists and craftsworkers. Trade with Europe during Esigie’s reign brought copper and brass into Benin, allowing Benin’s artists to refine techniques of bronze and brass casting that had been known to them for centuries. Artists produced an amazing array of brass plaques and sculptures and bronze bas-reliefs that adorned the walls of the oba’s palace.

The Slave Trade: 1486 – 1807

Throughout much of Benin’s history, the slave trade played a role – sometimes large, sometimes smaller – in Benin’s economy. There are a couple of possible conflicts among sources regarding the slave trade. Pagal

“Benin prevented the depletion of its own population by prohibiting the export of male slaves during the 16th and 17th centuries, although it did import slaves purchased by Europeans elsewhere in West Africa, and resold some of them to the region which is now Ghana.” On the other hand,

states that “The Portuguese first visited Benin in the late 15th century, and, for a time, Benin traded&hellipslaves with Portuguese and Dutch traders.” The latter source makes no mention of restrictions regarding the trading of male slaves. Also,

says that “Benin grew increasingly rich during the 16th and 17th centuries on the slave trade with Europe slaves from enemy states of the interior were sold, and carried to the Americas in Dutch and Portuguese ships.”

There is also a possible conflict between the same three sources regarding Benin’s policy on the slave trade during the 18th century. The view of

is that “Historians of Benin know relatively little about the kingdom’s history during the 18th century, although they recognize that slaves supplanted cloth as Benin’s major export after it abolished the prohibition on slave exports.” However,

asserts that “Benin stopped trading slaves with Europeans in the 18th century and focused attention on dependent regions around it.” These statements, while seemingly contradictory, are not mutually exclusive. It is possible that Benin did lift the ban on exporting male slaves during the 18th century, but that they decided to export slaves to nearby regions rather than Europe. However, this theory is contradicted by

which says that “It [the Slave Coast] became one of the most important export centers for the Atlantic slave trade from the early 16th century to the 19th century.”

Benin Declines: 1807 – 1897

In 1486, Portuguese sailors became the first Europeans to reach the area of West Africa in which the Benin Empire was located. Unlike the Chinese at that time, the obas of Benin saw the benefits of trading with Europeans. Ozolua’s son, Esigie, who reigned from around 1504 until 1550, forged close contacts with the Portuguese. Some accounts say that he even learned to speak and read Portuguese. Four of Benin’s primary exports were pepper, ivory, palm oil, and cloth. The obas controlled trade in pepper and ivory through a government monopoly.

Arts also flourished during Esigie’s time. Esigie’s grandfather, Ewuare, had divided Benin City into two wards – one for the palace and one for artists and craftsworkers. Trade with Europe during Esigie’s reign brought copper and brass into Benin, allowing Benin’s artists to refine techniques of bronze and brass casting that had been known to them for centuries. Artists produced an amazing array of brass plaques and sculptures and bronze bas-reliefs that adorned the walls of the oba’s palace.

Tradition asserts that the Edo people became dissatisfied with the rule of a dynasty of semimythical kings, the ogisos, and in the 13th century they invited Prince Oranmiyan of Ife to rule them. His son Eweka is regarded as the first oba, or king, of Benin, though authority would remain for many years with a hereditary order of local chiefs. Late in the 13th century, royal power began to assert itself under the oba Ewedo and was firmly established under the most famous oba, Ewuare the Great (reigned c. 1440&ndash80), who was described as a great warrior and magician. He established a hereditary succession to the throne and vastly expanded the territory of the Benin kingdom, which by the mid-16th century extended from the Niger River delta in the east to what is now Lagos in the west. (Lagos was in fact founded by a Benin army and continued to pay tribute to the oba of Benin until the end of the 19th century.) Ewuare also rebuilt the capital (present-day Benin City), endowing it with great walls and moats. The oba became the supreme political, judicial, economic, and spiritual leader of his people, and he and his ancestors eventually became the object of state cults that utilized human sacrifice in their religious observances.

Ewuare was succeeded by a line of strong obas, chief of whom were Ozolua the Conqueror (c. 1481&ndashc. 1504 the son of Ewuare) and Esigie (early to mid-16th century the son of Ozolua), who enjoyed good relations with the Portuguese and sent ambassadors to their king. Under these obas Benin became a highly organized state. Its numerous craftsmen were organized into guilds, and the kingdom became famous for its ivory and wood carvers. Its brass smiths and bronze casters excelled at making naturalistic heads, bas-reliefs, and other sculptures. From the 15th through the 18th century Benin carried on an active trade in ivory, palm oil, and pepper with Portuguese and Dutch traders, for whom it served as a link with tribes in the interior of western Africa. It also profited greatly from the slave trade. But during the 18th and early 19th centuries the kingdom was weakened by violent succession struggles between members of the royal dynasty, some of which erupted into civil wars. The weaker obas sequestered themselves in their palaces and took refuge in the rituals of divine kingship while indiscriminately granting aristocratic titles to an expanding class of nonproductive nobles. The kingdom’s prosperity declined with the suppression of the slave trade, and, as its territorial extent shrank, Benin’s leaders increasingly relied on supernatural rituals and large-scale human sacrifices to protect the state from further territorial encroachment. The practice of human sacrifice was stamped out only after the burning of Benin City in 1897 by the British, after which the depopulated and debilitated kingdom was incorporated into British Nigeria. The descendants of Benin’s ruling dynasty still occupy the throne in Benin City (although the present-day oba has only an advisory role in government).

The Ogiso Dynasty (Before the Obas of Benin) By: Naiwu Osahon

Kings of Benin

Ogisos follow:

1. Ogiso Igodo (40 BC &ndash 16 AD)

5. Ogiso Ighido (400 CE &ndash 414 AD)

6. Ogiso Evbuobo (414 -432 AD)

7. Ogiso Ogbeide (432 &ndash 447 AD)

8. Ogiso Emehe (447 &ndash 466 AD)

9. Ogiso Ekpigho (466 &ndash 482 AD)

10. Ogiso Akhuankhuan (482 &ndash 494 AD)

11. Ogiso Efeseke (494&ndash 508 AD)

12. Ogiso Irudia (508&ndash 522 AD)

13. Ogiso Orria (522&ndash 537 AD)

14. Ogiso Imarhan (537&ndash 548 AD)

15. Ogiso Etebowe (548&ndash 567 AD)

16. Ogiso Odion (567&ndash 584 AD)

17. Ogiso Emose (584&ndash 600 AD)

18. Ogiso Ororo (600&ndash 618 AD)

19. Ogiso Erebo (618&ndash 632 AD)

20. Ogiso Ogbomo (632 &ndash647 AD)

21. Ogiso Agbonzeke (647&ndash665 AD)

22. Ogiso Ediae (665&ndash 685 AD)

23. Ogiso Orriagba (685&ndash 712 AD)

24. Ogiso Odoligie (712&ndash 767 AD)

26. Ogiso Eheneden (821&ndash871 AD)

27. Ogiso Ohuede (871&ndash 917 AD)

28. Ogiso Oduwa (917&ndash 967 AD)

29. Ogiso Obioye (967&ndash 1012 AD)

30. Ogiso Arigho (1012&ndash 1059 AD)

31. Ogiso Owodo (1059-1100 AD)

Obas follow:

Ewuare, the Great (about 1440)

Ozolua the Conqueror. (about 1481 A.D.)

Oba Erediauwa, Uku Akpolo Kpolo, the Omo N’Oba N’Edo (1979 &ndash present).

Slave Ports in West Africa in 1750 (Slavery in America, an educator’s site made possible by New York Life)

Slave ports in West Africa in 1750 are shown, identifying those held by the British, French, Dutch, Portuguese, and Danish. Gorée Island, the slave trading port opposite Dakar, Senegal, is only three kilometers from the coast and cannot be seen on this map. In addition to these ports were slave trading locations on the east side of Africa, at Mozambique, Zanzibar, and Madagascar.

Slave Trade From Africa to the Americas (Slavery in America, an educator’s site made possible by New York Life)

Slave trade routes from Africa to the Americas during the period 1650-1860 are shown. There were additional routes to the New World from Mozambique, Zanzibar and Madagascar on the east side of Africa. Most of the slaves from the east side were brought to Portuguese controlled Salvador in the state of Bahia, Brazil, along with many other slaves from Angola. Brazil received more slaves from Africa than any other country in the New World. The 500ꯠ African slaves sent to America represents 10% of the number sent to Brazil, and 11% of the number sent to the West Indies. According to the estimates of Hugh Thomas (12), a total of 11걠ꯠ African slaves were delivered live to the New World, including 500ꯠ to British North America therefore, only 4.5% of the total African slaves delivered to the New World were delivered to British North America. Also from Hugh Thomas, the major sources of the 13 million slaves departing from Africa (see slave ports map, above) were Congo/Angola (3 million), Gold Coast (1.5 million), Slave Coast (2 million), Benin to Calabar* (2 million), and Mozambique/Madagascar on the east coast of Africa (1 million).

*Benin refers to the historic Kingdom of Benin (not to be confused with today’s country of Benin), in Nigeria just below the Slave Coast. Calabar is farther down the coast of Nigeria, close to the border with Cameroon, on the Bight of Biafra in the Gulf of Guinea.

Slavery Timeline

1450-1650: Slavery along the Senegambia, Sierra Leone coasts to Europe and trans-Atlantic

1650 onwards: Slavery in West Africa / Central Africa Coast in Trans-Atlantic trade

1700 – 1800: Height (or depth) of Transatlantic slave trade

1807: Great Britain passes the Abolition of the Slave Trade Act abolishing the Transatlantic slave trade and levying fines on British captains importing slaves of up to £100 per slave. United States entirely abolishes Slave Trade. British minister in Lisbon instructed to lobby for Treaty to abolish Portuguese slave trade

1808: British West Africa Squadron is established at Sierra Leone to suppress the British slave trade. British Minister in Madrid instructed to lobby for Treaty to abolish Spanish slave trade.

1810:Portugal signs Treaty with Great Britain to abolish slave trade gradually, and in the mean time to prohibit it in places where it was discontinued by other powers.

1818:`Felony Act’ makes Slave Trade a felony. British subjects engaged in it will be punished with transportation or five years imprisonment.

1814:Denmark signs treaty with Great Britain, to prohibit slave trade. Holland decrees to forbid Dutch slave trade on Coast of Africa. Austria, Russia, Prussia and France engage at Congress to assist Great Britain in abolishing the slave trade. Spain signs treaty with Great Britain to permit slave trade solely for the supply of her own possessions.

1815: Great Britain, Austria, France, Portugal, Prussia, Spain and Sweden sign a Declaration denouncing the slave trade at the Congess of Vienna. Portugal signs treaty with Great Britain declaring Portugal slave trade north of the equator illegal, fixing a period for its entire abolition, and permitting the Trade only for its Transatlantic possessions. Napoleon issues a decree abolishing all French slave trade

1817: Louis XVIII issues a decree abolishing French slave trade. Portugal signs treaty with Great Britain conceding the Right of Search (allowing the Royal Navy to search vessels suspected of trading slaves), establishing Mixed Commissions, and regulating Portuguese slave trade south of the equator. Spain signs treaty with Great Britain abolishing the slave trade north of the equator, conceding Right of Search, establishing Mixed Commissions and commit to abolish the slave trade entirely after 30 May 1820.

1818: Netherlands sign treaty with Great Britain to suppress their slave trade, conceding Right of Search and establishing Mixed Commissions

1820: United States pass law declaring the American slave trade an act of piracy punishable by death.

1822: Spain add an article to the 1817 Treaty, authorising the condemnation of vessels proved to have had slaves on board on the voyage in which they were taken. Netherlands add an article to the 1818 Treaty for the same purpose.

1823: Netherlands add an article to the 1818 Treaty authorising vessels engaged in the slave trade be condemned for slave trade equipment and broken up. Portugal add an article to the 1817 Treaty authorising the condemnation of vessels proved to have had slaves on board on the voyage in which they were taken. Anti-Slavery Committee is formed to campaign for the total abolition of slavery. Members include Thomas Clarkson, Henry Brougham, William Wilberforce and Thomas Fowell Buxton.

1824: Act of Parliament declares the slave trade an act of piracy, punishable by death. Sweden signs treaty with Great Britain to suppress their slave trade, conceding Right of Search, establishing Mixed Commissions and authorising the condemnation of vessels equipped for the slave trade. Buenos Aires pass law declaring the American slave trade an act of piracy

1825: Buenos Aires and Columbia sign Treaty with Great Britain committing to the total abolition of the slave trade and forbidding it in its own dominions.

1826 Brazil signs treaty with Great Britain to abolish its slave trade in three years, and in the interim, to adopt the 1817 Treaty between Portugal and Great Britain. Mexico signs Treaty with Great Britain committing to the total abolition of the slave trade and forbidding it in its own dominions.

1827: France passes law to punish those engaged in the slave trade by fine, imprisonment and banishment.

1831: France signs treaty with Great Britain conceding a limited right of search. Brazil passes decree to punish those engaged in the slave trade by fines and corporal punishment, and declaring that slave vessels arriving in Brazil will be confiscated. Freed slave Mary Prince publishes The History of Mary Prince, an account of her experiences as a slave. The book becomes a powerful instrument in the campaign against slavery.

1832: Brazil orders for ships to be searched on their arrival at Rio to enforce the 1831 Decree.

1833: France signs treaty with Great Britain authorising the condemnation of slave vessels equipped for the slave trade. The Abolition of Slave Act abolishes slavery in all of Great Britain’s colonies. Twenty million pounds is granted in compensation to slave holders. The Act declares free all slaves under the age of 6 years. Former slaves must serve as apprentices for 4 years before being freed. William Wilberforce dies three days after the Bill is passed by Parliament

1834: Denmark and Sardinia sign treaty with Great Britain and France, agreeing to the terms of the previous treaties between the two nations in 1831 and 1833.

1835: Spain signs treaty with Great Britain entirely abolishing the slave trade, granting the Right of Search, establishing Mixed Commissions, authorising that vessels equipped for the slave trade be condemned and broken up, and declaring that slaves liberated by the Mixed Commission should be delivered to the government whose cruiser made the capture Sweden and Norway add an article to 1824 Treaty, stipulating that vessels condemned for the slave trade should be broken up before sale. Russia issues a circular withdrawing her protection from slave vessels making use of her flag.

1836: Portugal issues a decree abolishing the slave trade, limiting the number of slaves to be transported by colonists, committing to punish Portuguese slave traders and authorising the condemnation of vessels equipped for the slave trade.

1837: Netherlands add an article declaring that vessels condemned for the slave trade should be broken up before sale. Bolivia signs treaty with Great Britain to co-operate in the total abolition of the slave trade and prohibiting its subjects engaging in the trade. Tuscany signs treaty with Great Britain and France agreeing to the terms of the previous treaties between the two nations in 1831 and 1833.

1838: Naples signs treaty with Great Britain and France agreeing to the terms of the previous treaties between the two nations in 1831 and 1833. Great Britain pass an Act of Parliament reducing the punishment for the slave trade from that of death to transportation, or imprisonment for three years. Enslaved people are emancipated in British colonies when the apprenticeship scheme fails.

1839: Chile and Venezuela sign treaty with Great Britain, conceding the Right of Search, the establishment of Mixed Commissions, authorising the condemnation of vessels equipped for the slave trade, and declaring that liberated slaves are to be given over to the government whose cruisers made the capture. Argentine Confederation and Uruguay sign treaty with Great Britain on the same terms as the 1835 Treaty with Spain. Act of Parliament passed authorising British cruisers to detain Portuguese slave vessels and British Vice-Admiralty courts to condemn them. Haiti signs treaty with Great Britain and France agreeing to the terms of the previous treaties between the two nations in 1831 and 1833. Slaves revolt on board the slave ship Amistad off the coast of Cuba, resulting in the arrest of the Africans on arrival in the United States. American abolitionists rally to their cause. Pope Gregory XVI issues a Bull against the slave trade.

1840: Greece issues a decree against the slave trade. Bolivia signs treaty with Great Britain on the same terms as the 1835 Treaty with Spain.

1841: Mexico signs treaty with Great Britain declaring slave trade an act of piracy, conceding a Right of Search, authorising that vessels equipped for the slave trade should be condemned and broken up before sale, and declaring that liberated slaves are to be given over to the government whose cruisers made the capture. Tunis forbids the export of slaves from her possessions and commits to suppress the slave trade. Austria, France, Prussia and Russia sign treaty with Great Britain for the more effectual suppression of the slave trade, extending the Right of Search, authorising the condemnation of vessels equipped for slave trade. Austria, Prussia and Russia declare the slave trade to be an act of piracy.

1842: Portugal signs a treaty with Great Britain giving British cruisers Right of Search, authorising the condemnation of vessels equipped for slave trade, establishing Mixed Commissions, declaring the slave trade to be an act of piracy, regulating the number of slaves to be carried by Portuguese subjects, declaring that liberated slaves are to be given over to the government whose cruisers made the capture. United States signs Treaty with Great Britain agreeing to keep a fleet of guns on the Coast of Africa for the suppression of the slave trade. Chile passes a law declaring the slave trade to be an act of piracy. Tunisia abolishes the slave trade and any children born to slaves are declared free

1843: Acts of Parliament 6 & 7 Vict, c.98 passed for the more effective suppression of the slave trade.

1845: Brazil announce that Convention of 1817 to cease, signifying the end of the Right to Search, and issues powers for negotiation of a new treaty. Bolivia passes a law in Congress making the slave trade an act of piracy. Venezuela issues a law entirely prohibiting the import of slaves and declaring them free on reaching Venezuelan territories. Germany passes Resolution to prohibit the slave trade and to punish it as piracy or kidnapping. Austria, Great Britain, Prussia and Russia authorise the detention of vessels having a larger quantity of water in casks than required for the use of the crew Turkey abolishes its slave markets at Constantinople and the Sultan prohibits the import of slaves to ports in the Persian Gulf, and orders a squadron for that purpose

1847: Borneo signs a treaty with Great Britain for the suppression of the slave trade. The independent chiefs of the Persian Gulf make treaties with Great Britain for the suppression of the slave trade. New Grenada passes law prohibiting import and export of slaves.

1848: Persian prohibits import of slaves by sea. Portugal appoints a Commission for inquiring into means of abolishing slave trade in Portuguese colonies. Venezuela prohibits import of slaves. France emancipates their slaves.

1849: Belgium signs to Treaty of 1841 between Great Britain, Austria, France, Prussia and Russia for suppression of African slave trade.

1851: Brazil closes its slave depots south of Rio.New Grenada signs treaty with Great Britain for the suppression of the slave trade and passes law for the total abolition of slavery in New Grenada. Mexico passes law declaring slave trade to be an act of piracy.Peru and Brazil add articles to treaties forbidding the introduction of negroes by land. Sardinian government declare conviction of slave trading will be punished by fifteen years’ hard labour and fine of 24 000 lire.

1853: Brazil issues a decree for emancipation of slaves after 14 years’ service. Uruguay declare the slave trade to be an act of piracy

1853 &ndash 1856 Crimean War breaks out and the Royal Navy’s strongest ships are withdrawn from both sides of the Atlantic, leading to an increase in the slave trade.

1854: Venezuela passes law entirely abolishing the slave trade.

1855: Brazil issues a decree declaring that Captains and Masters conveying slaves from one province to another without passports, to be punished by fine and imprisonment. Egypt prohibits the import of slaves from Abyssinia. Portugal passes laws for eventual abolition of slave trade in Ambriz, Cabenda and Molembo on the west coast of Africa and Macao dependencies, and granting freedom to all slaves arriving in Portugal or its colonies.

1857: Turkey sanctions the abolition of Negro slavery. Portugal abolishes slave trade at St Vincent.

1858 : Portugal issues decree abolishing slavery in Portuguese transmarine provinces in 20 years and prohibits the transfer of slaves to San Antao and San Nicolau, Cape Verde.

1859: United States introduce a Bill for the more effective suppression of the slave trade by the U S government. Spain issues orders against the slave trade at Fernando Po.

1861: Comoro Islands make agreement with Great Britain on the abolition of the slave trade. American Civil War begins, prompted by the north-south divide over slavery.

1862: United States signs treaty with Great Britain for the suppression of the slave trade.

1863: United States adds article to treaty extending the right of search to the coast of Madagascar.

1865: United States abolishes the slavery at the end of the American Civil War, with the introduction of the 13th Amendment.

1869: Portugal is the last European country to abolish the slave trade.

1886: Cuba abolishes slavery.

1888: Brazil abolishes slavery.

Denman, J – Instructions for the Suppression of the Slave Trade: Chronology of treaties 1865

Lloyd, C – The Navy and the Slave Trade London: Longmans Green, 1949


The People of Benin

Vyriausybės tipas: respublika

Kalba: French (official), Fon and Yoruba (most common vernaculars in south), tribal languages (at least six major ones in north)

Nepriklausomybė: 1 August 1960 (from France)

Nacionalinė šventė: National Day, 1 August (1960)

Tautybė: Beninese (singular and plural)

Religijos: indigenous beliefs 50%, Christian 30%, Muslim 20%

Nacionalinis simbolis: leopard

Tautiška giesmė ar daina: L'Aube Nouvelle (The Dawn of a New Day)


Benin — History and Culture

Benin’s history is one of great violence and tragedy, but also of perseverance. Today, the region is one of the most politically stable in West Africa and continues to overcome the torrid legacies of its past. The culture is eclectic, largely a result of many different ethnic groups in the country, but is also strongly connected to the often misunderstood and misrepresented Voodoo religion.

Istorija

Benin was once a great African kingdom, but it was transformed into the largest supplier of humans for the slave trade. The Portuguese arrived in the area in the 15th century, which marked the fall of one of Africa’s most powerful territories. At the height of the slave trade, tens of thousands of people were being deported at a time and Benin’s waterfront earned the name the Slave Coast.

In 1872, the country was colonized by the French and in 1904 it became Dahomey, part of French West Africa. With the wave of decolonization gaining momentum in the late 1950’s, Dahomey became a self-governing state in 1958 and finally gained full independence in 1960.

Post decolonization saw several military coups. The last of these uprisings resulted in a strict Marxist government which ultimately transformed into an oppressive dictatorship. This ended in 1990 when the newly renamed Republic of Benin held its first free and fair elections.

Today, democracy is still the dominant political system, with the elected president heading the government. The country’s economy is still severely underdeveloped though, with a large portion of the country’s population living in abject poverty. More about Benin’s past can be learned at the Abomey Historical Museum just outside of Porto Novo.

Kultūra

Benin’s culture is as rich and diverse as its landscape. With strong religious roots to inform most of the traditions, Benin’s culture is certainly one of the most unique and interesting in Africa.

Music is of utmost importance in the country. The rhythmic sounds of drumming can be heard at most festivals and religious events. Not just a way to celebrate, music in Benin provides a way to express religious fervor. The country is also home to notable musicians, including the internationally acclaimed singer Angelique Kidjo.

The strong influence of the Voodoo religion is an important part of Benin, which tells of healing and rejuvenating talismans (‘fetishes’). The tradition of oral storytelling is still alive and well, which accounts for the absence of Beninese written literature, even though the culture prides itself in its ancient stories and folklore.

As with most clothing in West Africa, the textiles are vibrant and ornately decorated. Each cultural group, be it Fon, Yoruba, or Edo, has unique but recognizable attire, and in most tribes, different colors and patterns are worn for different occasions. Attending a cultural gathering in Benin, especially during a local festival, is a feast for the eyes.


List of Obas (Kings) of Benin Empire

The title of Oba was adopted in Benin Empire after the Ogiso rule ended. The Oba title was created by Oba Oranmiyan, the first Oba of Benin Empire who is also a grand son of Oduduwa, the first Oni of Ile-Ife. Below is a list of kings (both Ogiso and Oba) of the Benin Empire.

OGISO DYNASTY

* Igodo or Obagodo
* Ere
* Orire
* Odia
* Ighido
* Evbobo
* Ogbeide
* Emehen
* Akhuankhuan
* Ekpigho
* Efeseke
* Irudia
* Etebowe
* Odion
* Imarhan
* Orria
* Emose (female)
* Orrorro (female)
* Irrebo
* Ogbomo
* Agbonzeke
* Ediae
* Oriagba
* Odoligie
* Uwa
* Eheneden
* Ohuede
* Oduwa
* Obioye
* Arigho
* Owodo- Last Ogiso ruler of Benin
* Oranmiyan- First Oba of Benin

EWEKA DYNASTY

Please note that these dates are quiet uncertain.
Pre-Imperial Obas of Benin (1180-1440)
* Eweka I (1180–1246)
* Uwuakhuahen (1246–1250)
* Henmihen (1250–1260)
* Ewedo (1260–1274)
* Oguola (1274–1287)
* Edoni (1287–1292)
* Udagbedo (1292–1329)
* Ohen (1329–1366)
* Egbeka (1366–1397)
* Orobiru (1397–1434)
* Uwaifiokun (1434–1440)


KS2 Kingdom of Benin Timeline Worksheets

Classroom Secrets is a growing educational resource company based in Halifax. We pride ourselves in offering a wide range of exciting, engaging and high-quality resources for all early-years and primary year-groups. All of our resources are carefully created by qualified teachers, so you have more time to enjoy a #LIFEworkbalance. We offer both great value annual and month-by-month subscriptions, or you can download our resources individually on our TES shop.

Share this

pdf, 169.42 KB

This free resource is differentiated in six levels for Year 3 to Year 6. Each worksheet requires children to fill in missing dates of major events during the Kingdom of Benin..

Find more History resources here: https://classroomsecrets.co.uk/search/?fwp_subject=history

Review

Your rating is required to reflect your happiness.

It's good to leave some feedback.

Something went wrong, please try again later.

Richa_limba

I would like to have more variety. For example a choice where they can pick and choose as well research, to find more facts about Benin's

ClassroomSecrets

Thank you for your feedback, I'll pass your suggestion this onto our production team.<br /> <br /> - Emily :)

Empty reply does not make any sense for the end user

Report this resourceto let us know if it violates our terms and conditions.
Our customer service team will review your report and will be in touch.

Classroom Secrets is a growing educational resource company based in Halifax. We pride ourselves in offering a wide range of exciting, engaging and high-quality resources for all early-years and primary year-groups. All of our resources are carefully created by qualified teachers, so you have more time to enjoy a #LIFEworkbalance. We offer both great value annual and month-by-month subscriptions, or you can download our resources individually on our TES shop.


KS2 Kingdom of Benin Timeline Worksheets

Aimed at KS2 learners, Kingdom of Benin Timeline Worksheets are differentiated in six levels and require pupils to fill in the dates of major events during the Kingdom of Benin.

(0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

What's included in the pack?

Differentiation:

Pradedantysis Order the eight key events on a marked timeline. Aimed at Year 3 Secure/Year 4 Emerging.

Lengva Order the eight key events on a blank timeline. Aimed at Year 4 Secure/Year 5 Emerging.

Tricky Order the ten key events on a marked timeline. Aimed at Year 5 Developing.

Ekspertas Order the ten key events on a blank timeline. Aimed at Year 5 Secure/Year 6 Emerging.

Brainbox Order the twelve key events on a marked timeline. Aimed at Year 6 Developing.

Genijus Order the twelve key events on a blank timeline. Aimed at Year 6 Mastery.


Žiūrėti video įrašą: Benin The Home of Voodoo


Komentarai:

 1. Mojinn

  It is necessary to tell him - a serious fault.

 2. Timoteo

  Aš turiu galvoje, kad klystate. Įveskite mes tai aptarsime.

 3. Rohan

  Primygtinai patariu apsilankyti svetainėje, kurioje yra daug informacijos jus dominančia tema.

 4. Tek

  Only dare once again to make it!Parašykite pranešimą